“ซีพี ออลล์” จัดสอบธรรมศึกษาปีที่ 18 กิจกรรมดีๆ ช่วยให้ชีวิตมีความสุข

วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2562

“ซีพี ออลล์” จัดสอบธรรมศึกษาปีที่ 18 กิจกรรมดีๆ ช่วยให้ชีวิตมีความสุข


ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 แล้ว สำหรับการเป็นภาคเอกชนเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตจากแม่กองธรรมสนามหลวงให้เป็นสถานที่จัดสอบธรรมศึกษา โดย ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย โดย ซีพี ออลล์ได้รับอนุญาตจากแม่กองธรรมสนามหลวงให้จัดสอบธรรมศึกษา ตั้งแต่ปี 2544  

โดยการจัดสอบธรรมศึกษาในปีนี้ นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานพุทธปัญญาชมรม และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีพี ออลล์ได้รับอนุญาตจากแม่กองธรรมสนามหลวงให้จัดสอบธรรมศึกษา ตั้งแต่ปี 2544 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 โดยที่ผ่านมามีพนักงานสอบผ่านธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอกกว่า 13,500 คน และในปีนี้มีผู้ร่วมเข้าสอบจำนวน 835 คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 444 คน ชั้นโท จำนวน 234 คน และชั้นเอก จำนวน 157 คน โดยมีพระครูพุทธมนต์แม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานและให้โอวาทแม่กองธรรมประจำปี 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(พีไอเอ็ม) แจ้งวัฒนะ

“ซีพี ออลล์ มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ภายใต้ปณิธานของบริษัท “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและประชาชนทั่วไปร่วมเข้าสอบในโครงการธรรมศึกษา” นายยุทธศักดิ์ กล่าว 

ขณะที่ความรู้สึกของผู้ร่วมเข้าสอบ นายสีห์พงษ์ เอี่ยมเจริญ พนักงาน ซีพีออลล์ ผู้ร่วมเข้าสอบเปิดเผยว่า “ปีนี้เข้าสอบเป็นปีที่ 3 ทั้งระดับนักธรรมตรี โท และ นักธรรมเอก จุดเริ่มต้นที่สนใจมาสอบ เกิดจากการแนะนำของรุ่นพี่ ซึ่งส่วนตัวก็มีความสนใจอยู่แต่เดิม พอได้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนนี้ ก็มีความสนใจ และเห็นว่า สิ่งที่ได้เรียนในกิจกรรมนี้ สามารถนำมาปรับใช้ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน และในเรื่องการทำงานได้เป็นอย่างดี 

“โดยเฉพาะเรื่องของสติ ที่เมื่อนำมาปรับใช้กับการทำงานแล้ว ทำให้เกิดสมาธิ และงานที่ทำอยู่ก็จะออกมาดี เมื่อเจอปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ และยังสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งทุกอย่าง ที่ได้ศึกษามา สามารถนำมาปรับใช้ได้ ขึ้นอยู่กับว่าจะปรับใช้ในสถานการณ์ไหน ในชีวิตประจำวัน หรือในการทำงาน ทั้งหมดเรื่องของการศึกษาธรรมเป็นประโยชน์มากๆ  ซึ่งก็อยากให้ผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาธรรม และลองสอบด้วยตัวเอง และนำทุกอย่างไปใช้ในการดำเนินชีวิต จะช่วยให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้น” 

ด้าน น.ส.อริญชยา ศิริโยธา อีกหนึ่งในผู้ร่วมเข้าสอบ กล่าวว่า “ปีนี้สอบธรรมชั้นตรีเป็นครั้งแรก ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีความสนใจในเรื่องธรรมเพราะมีความผูกพันกันมานานมาก เพราะเรียนรู้และชอบเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็ก ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยได้สอบ แต่หลังจากลงชื่อเข้าสอบแล้วก็มีการอ่านธรรม และติวเข้มตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องนี้  ซึ่งการเตรียมพร้อมติวเข้มในเรื่องของธรรมนอกจากจะใช้สำหรับการสอบแล้วยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย 

"ยิ่งอ่านมากก็ทำให้สามารถนำเอาสิ่งที่ได้รับจากการอ่านไปปฏิบัติ หลักของธรรมก็เช่นเดียวกัน อย่างเรื่องของ สติ เรื่องของการมีหิริโอตัปปะ หรือเรื่องทางสายกลาง ทั้งหมดสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี" 

สำหรับการสอบในครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนสามารถสอบผ่านได้ในทุกๆ ระดับ ทั้งนักธรรมเอก โท ตรี และอยากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าสอบในรุ่นต่อๆไป เข้ามาสอบกันมากๆ เพราะเป็นสิ่งที่ดี เพราะการพัฒนาตัวเองในเรื่องของธรรมยังช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของเรามีความสงบและมีความสุขมากยิ่งขึ้นได้ด้วย” 

สำหรับการจัดสอบธรรมศึกษาโดย ซีพีออลล์ นอกจากการจัดสอบทั่วไปแล้ว ยังมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานและประชาชน เพื่อให้นำหลักธรรมและความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการจัดโครงการธรรมบรรยาย สวดมนต์ และเจริญสติภาวนาร่วมกัน เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ