"ธ.ออมสิน" ช่วยเด็กหัวใจรั่วให้หายปกติ มีชีวิตใหม่ที่สดใสสุขภาพแข็งแรง

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับมอบพวงมาลัยแสดงความขอบคุณ จาก เด็กหญิง ขวัญยี่หวา นาลุน (น้องเนส) ตัวแทนเด็กโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด ในโอกาสเข้าพบและแสดงความขอบคุณที่ธนาคารออมสินให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจนหายเป็นปกติ มีชีวิตใหม่ที่สดใสสุขภาพแข็งแรง ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 

สำหรับความช่วยเหลือน้องเนสในครั้งนี้ เป็นการให้การสนับสนุนผ่านโครงการ ปันฝันปันยิ้ม รายการโทรทัศน์ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นการสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งธนาคารออมสินสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ