อิมแพ็ค ห่วงใยในสุขภาพความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน วางมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

อิมแพ็ค ห่วงใยในสุขภาพความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน วางมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา


นางสาวจินตนา  พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ทางกระทรวงสาธารณสุขไทย ได้ประกาศพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยด้วยนั้น อิมแพ็ค มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการ รวมถึงพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน พร้อมตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด

เบื้องต้นได้วางวิธีปฏิบัติงานป้องกันโรคระบาด ภายใต้มาตรฐานการควบคุมของระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ มอก.22300 (TIS 22300) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเลี้ยงสังสรรค์ ตลอดจนผู้มาชมคอนเสิร์ตต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดการเฝ้าระวังและป้องกัน 7 เรื่องหลัก ได้แก่

1.เตรียมเจลล้างมือบริการลูกค้า ณ ทางเข้าอาคารหลัก ห้องประชุมย่อย รวมถึงห้องน้ำ เพื่อใช้ทำความสะอาด

 2.ติดตั้งเครื่องเทอร์มัลสแกน (Thermal-Scanner) บริเวณทางเข้าอาคารหลักและหน้างาน สำหรับคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย และผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องคัดแยกเพื่อเฝ้าระวังติดตามอาอาร

3.จัดเตรียมอุปกรณ์เทอร์มัลสแกน (Thermal-Gun) สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองผู้ป่วย พร้อมเตรียมห้องปฐมพยาบาลเพื่อคัดกรองผู้ป่วย โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

4.ประสานทีมแพทย์และพยาบาล จากสถาบันบำราศนราดูร ให้การช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์  

5.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบ จากไวรัสโคโรนา พร้อมขอความร่วมมือผู้เข้ามาใช้บริการปฏิบัติตามข้อแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาด

6.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ บริเวณห้องจัดงาน จุดบริการอาหารเครื่องดื่ม ห้องน้ำ และอื่นๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตลอดจนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่จัดแสดงงานตามความเหมาะสม

7.จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้บริการกับผู้เข้าร่วมงาน ณ จุดคัดกรอง พื้นที่จัดแสดงงาน พร้อมถังขยะ สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ เพื่อการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

นอกจากนี้ อิมแพ็ค ยังเน้นย้ำขอความร่วมมือกับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะบริการจัดเลี้ยงในส่วนของอาหารสด และผู้ที่ต้องสัมผัสอาหาร ให้ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้ทุกส่วนติดตามข่าวสารอัพเดทจากทางหน่วยงานการแพทย์และภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันเป็นไปอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม อิมแพ็ค ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับหน่วยงานการแพทย์ ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในและต่างประเทศ หวังอย่างยิ่งให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคปอดอักเสบ จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ยุติลงโดยเร็ว
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ