“ซีพีเอฟ” ผนึก “บริษัทชั้นนำระดับโลก” ด้านน้ำเชื้อโคและเทคโนโลยีเกษตรดิจิตัล โซลูชั่น ยกระดับอุตสาหกรรมฟาร์มโคของไทย

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

“ซีพีเอฟ” ผนึก “บริษัทชั้นนำระดับโลก” ด้านน้ำเชื้อโคและเทคโนโลยีเกษตรดิจิตัล โซลูชั่น ยกระดับอุตสาหกรรมฟาร์มโคของไทย


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ World Wide Sires บริษัทชั้นนำด้านน้ำเชื้อโคของโลก ทรูดิจิตัล กรุ๊ป และ Allflex นำน้ำเชื้อโคนม โคเนื้อ ที่มีความโดดเด่นด้านพันธุกรรมของโลก และใช้เทคโนโลยีจับสัดดิจิตัล การติดตามพฤติกรรมและสุขภาพโคใช้ในฟาร์มซีพีเอฟ ช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรไทย สู่การเป็น smart farmers และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมฟาร์มโคของไทยอย่างยั่งยืน

นายสก๊อต รูบี้ รองกรรมการผู้จัดการด้านขายและการตลาด WWS บริษัทน้ำเชื้อระดับโลก World Wide Sires กล่าวว่า พร้อมจะนำความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ มอบให้เกษตรกรโคไทย และร่วมมือกับ CPF ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร ความรู้ความชำนาญ และยังใกล้ชิดกับเกษตรกรโค โดยมีความเป้าหมายที่สอดคล้องกัน คือการส่งมอบความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร

ด้านนายอริญชย์ พฤกษานุศักดิ์ ธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทรู ผนึกกำลังพันธมิตรกับ AllFlex (ออลเฟล็กซ์) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นด้านการเกษตรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ในหลายประเทศทั่วโลก เปิดตัวโซลูชั่นติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับเกษตรกรและผู้ทำฟาร์มโค โดยสามารถติดตามสุขภาพโคและปศุสัตว์ ตรวจสอบและแสดงผลสุขภาพด้านต่างๆ ของโค อาทิ รอบการผสมพันธุ์ รูปแบบการเคี้ยว อารมณ์ของวัว เป็นต้น ขณะเดียวกัน ยังร่วมมือกับ ซีพีเอฟ นำร่องการใช้งานโซลูชั่นดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษาและนำไปใช้ในฟาร์มโคทั่วประเทศ ช่วยให้เจ้าของฟาร์มสามารถวางแผนกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยํา เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตนมโคให้มีมาตรฐานมากขึ้น

สำหรับโซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ เป็นหนึ่งในนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) ซึ่ง ซีพีเอฟ และทรูดิจิตัล กรุ๊ป ที่ได้ร่วมกันพัฒนาการให้บริการในรูปแบบสมาชิกเป็นรายแรกของไทย เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์ม เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยได้อย่างตรงจุด เพื่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมฟาร์มโคของประเทศไทยในระยะยาว

นายเอเนอร์ ยาคอบบิ ผู้จัดการพื้นที่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท แอนเทลลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ออลเฟล็กซ์) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ซึ่งมีบริการด้านไอโอทีและดิจิทัลโซลูชันที่ครบวงจร นำดิจิทัลโซลูชันด้านการบริหารจัดการปศุสัตว์ เป็นกุญแจสำคัญช่วยตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรไทย และความท้าทายที่เกษตรกรเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

 

นายพูนศักดิ์ ทองพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารกิจการอาหารโค ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ของโลก จับมือกับองค์กรเบอร์ 1 ของโลกด้านน้ำเชื้อโค อย่าง World Wide Sires หรือ WWS และผู้นำด้านเทคโนโลยีของไทยอย่าง ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ที่ได้นำเทคโนโลยีการจับสัดดิจิตัล ของ Allflex จะช่วยให้เราข้ามผ่านขีดจำกัดต่างๆ ของอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย อาหารดี สายพันธุ์ดี การจัดการดี รวมทั้งการนำเทคโนโลยีทันสมัย และนวัตกรรมระดับโลก ทั้งน้ำเชื้อคุณภาพจาก WWS และเทคโนโลยีจับสัดจากทรูดิจิตัลกรุ๊ป มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเลี้ยงโค ในการแจ้งเตือนภาวะการเป็นสัด คำนวณช่วงเวลาการผสมติด รวมทั้งการติดตามปัญหาด้านสุขภาพของโค จากการตรวจวัดพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของโค ช่วยลดเวลาในการบริการจัดการฟาร์ม ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และช่วยให้เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ที่สนใจทำฟาร์มโคนม มีตัวช่วยมากขึ้น ขยายฟาร์มได้อย่างรวดเร็ว มีเวลาเพื่อไปบริหารจัดการงานในส่วนอื่นๆ ได้มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มการให้บริการในรูปแบบสมาชิก เป็นครั้งแรก เปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยเข้าถึงนวัตกรรมระดับโลกที่เป็นประโยชน์

"ปัจจุบันเรากำลังทดลองระบบนี้ที่ฟาร์มวังม่วง ซึ่งเป็นฟาร์มในเครือซีพีเอฟ และเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้สู่เกษตรกรลูกค้าอาหารโคของเราต่อไป
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ