ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ประกาศยกเว้นค่าเช่าให้กับร้านค้า ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

วันเสาร์ที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2563

ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ประกาศยกเว้นค่าเช่าให้กับร้านค้า ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน


ตามที่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 กำหนดให้ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ ยกเว้นในส่วนซึ่งเป็นแผนก ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) ทำการธนาคาร หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร จึงให้ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อสังคม ขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยเปิดให้บริการเฉพาะร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านสะดวกซื้อ เพื่อจำหน่ายสินค้าในรูปแบบของ Delivery และ Take away พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่ผู้ให้บริการ Delivery และลูกค้าที่มาใช้บริการการสั่งอาหารกลับเพื่อไปรับประทานที่อื่นอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็น การจัดระเบียบพื้นที่สั่งอาหาร, การเว้นระยะนั่งรอรับอาหาร, การให้บริการเจลแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อเพื่อล้างมือทำความสะอาด รวมไปถึงมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งก่อนเข้าในพื้นที่ ศูนย์การค้าฯ ต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา เท่านั้น             

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์การค้าฯ ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเห็นใจผู้ประกอบการร้านค้า จึงยินดีให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของร้านค้า โดยจะยกเว้นค่าเช่า ค่าบริการ ค่าส่วนกลาง สำหรับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราวตามประกาศกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 (วันแรกที่มีผลตามประกาศฯ ฉบับที่ 1 – วันสิ้นสุดตามประกาศฯ ฉบับที่ 4) อีกทั้งตามที่ศูนย์การค้าฯ ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการการช่วยเหลือลดค่าเช่า 3 เดือนในอัตรา 10%-20% ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าไปแล้วนั้น ยังคงได้รับสิทธิ์ ตามเงื่อนไขที่ศูนย์การค้าฯกำหนดอีกด้วย

ทั้งนี้ ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ยังมีมาตรการในการช่วยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า SMEs ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของศูนย์การค้าฯ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้สามารถผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ