ก.เกษตรฯ ร่วมส่งอาหารจากใจ ต้านภัยโควิด-19

วันจันทร์ที่ 06 เมษายน พ.ศ. 2563

ก.เกษตรฯ ร่วมส่งอาหารจากใจ ต้านภัยโควิด-19


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังร่วมมอบอาหารในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะแพทย์-พยาบาล ณ โรงพยาบาลผู้สูงวัย บางขุนเทียน ว่า ตามที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกักตัวเองหลังกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงถึงกว่าหมื่นคน รวมถึงส่งมอบอาหารให้แพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลของรัฐ ที่มีผู้ป่วยโควิด-19 กว่า 70 แห่งทั่วทุกภาคของไทย ทำให้รู้สึกชื่นชมต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงขอมาร่วมส่งมอบอาหารในโครงการจาก CPF ในวันนี้ และถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ซึ่งอาจรวมถึงความกังวลใจเกี่ยวกับปริมาณอาหารในช่วงวิกฤตนี้ กระทรวงเกษตรฯ จึงขอให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่ขาดแคลนอาหาร และยังเป็นประเทศที่มีอาหารปลอดภัยไว้รับประทานอย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานของผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนเกษตรกรและภาคเอกชน ให้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศอย่างแน่นอน และพร้อมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐที่มีผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงร่วมสนับสนุนอาหารแก่ประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและต้องกักตัวเอง 14 วัน เพื่อช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังกำกับดูแลจุดรับซื้อผลผลิต จุดกระจายสินค้า โดยใช้กลไกของเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศเป็ยจุดกระจายสินค้า รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินงานด้านการบริการต่าง ๆ อาทิ การลดขั้นตอน ทั้งเรื่องการอนุมัติ/อนุญาตนำเข้าส่งออกสินค้า โดยใช้ระบบออนไลน์มาเป็นเครื่องมือในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ