ถนนผังเมืองรวม “พะเยา” พร้อมเปิดใช้ ส.ค. 63

วันพุธที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2563

ถนนผังเมืองรวม “พะเยา” พร้อมเปิดใช้ ส.ค. 63


กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย จ1 และจ 2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตชุมชนเมืองพะเยา ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจโครงข่ายของถนนตามผังเมืองรวมเมืองพะเยา รวมทั้งสอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ที่มุ่งเน้นระบบการคมนาคมขนส่งในเขตชุมชนเมือง ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย จ1 และ จ2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในเขตชุมชนเมืองพะเยา มีจุดเริ่มต้นโครงการฯ เชื่อมกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (ไปดอกคำใต้) ที่ กม. 6+120 แนวทางมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปตัดผ่านถนนอบจ.พย.ถ.10011 (บ้านสันจกปก) สิ้นสุดโครงการถนนสาย จ1 ที่ กม.7+869 และเริ่มต้นโครงการฯ ถนนสาย จ2 ที่ กม. 0+000 ตัดผ่านถนนทางหลวงชนบทสาย พย.4015 (บ้านจำป่าหวาย) มีสะพานข้ามแยกเกษตรสุข (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) จนไปสิ้นสุดโครงการฯ ที่ กม. 7+150 บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 120 ไปอำเภอวังเหนือ

โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (ไป-กลับ) รวม 4 ช่องจราจร ขนาดช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร มีเกาะกลางกว้าง 5.20 เมตร มีไฟฟ้าส่องสว่างตลอดสายทาง พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 แห่ง ถนนสาย จ1 ระยะทาง 1.749 กิโลเมตร ถนนสาย จ2, สาย ค และถนน ส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมือง ระยะทาง 7.150 กิโลเมตร รวมระยะทางตลอดสายทาง 8.899 กิโลเมตร

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2563 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 450 ล้านบาท
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ