INSET ปันผลระหว่างกาล 0.115บ./หุ้น

วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563

INSET ปันผลระหว่างกาล 0.115บ./หุ้น


บอร์ด INSET ไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.115 บาท/หุ้น พร้อมเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกำหนด ป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19   บิ๊กบอส “ศักดิ์บวร” ลั่นเป้าหมายรายได้โต 10-15% นอนมา อานิสงส์ค่ายมือถือเข้าโหมดการลงทุนรองรับ 5G  
 
นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (INSET) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เม.ย.2563 นั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในประเทศไทย มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนพิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรม ที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบ และรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด
 
นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.115 บาท/หุ้น  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พ.ค.2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ที่เดิมบริษัทฯ มีแผนจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดต่อไปในภายหน้าจะไม่มีการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก
 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท ไปแล้ว ดังนั้นเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองจำนวนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯจ่ายเงินปันผล รวมอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัทฯทั้งปี 2562 
 
“การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ INSET ไม่มากนัก เนื่องจากธุรกิจของเราเป็นการทำงานแบบ Outdoor ซึ่งยังคงเดินหน้าติดตั้งระบบอย่างต่อเนื่อง หลังค่ายมือถือแต่ละแห่งเข้าสู่โหมดการลงทุนรอบใหม่หลังได้รับใบอนุญาตคลื่น 5G มาเป็นที่เรียบร้อย” 
 
กรรมการผู้จัดการ INSET กล่าวอีกว่า มั่นใจว่าแนวโน้มรายได้ในปี 2563 จะเติบโต 10-15 % สร้างสถิติสูงสุดใหม่ จากปีก่อนทำได้ 1,220 ล้านบาท ตามแผนงานที่วางไว้ โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ราว 600-700 ล้านบาท ส่วนที่เหลือทยอยรับรู้ไปถึง 5 ปี (2567)บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ