‘สถาบันไทยพัฒน์’ ชู ‘ซีลิค’ รับมือโควิดในระดับดีเยี่ยม​

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

‘สถาบันไทยพัฒน์’ ชู ‘ซีลิค’ รับมือโควิดในระดับดีเยี่ยม​


บมจ.ซีลิคคอร์พ(SELIC)มีผลการตรวจสุขภาพองค์กรด้านการรับมือโรคโควิดในระดับดีเยี่ยมจากสถาบันไทยพัฒน์"ยุวดีเอี่ยมสนธิทรัพย์เผยกลุ่มบริษัทมีมาตรการรับมือโควิด-19 ขององค์กรรอบด้านทั้งส่วนพนักงาน-ลูกค้า-คู่ค้า-ชุมชน-ภาครัฐและผู้ถือหุ้นพร้อมย้ำผลตรวจสุขภาพองค์กรที่ดีเยี่ยมสะท้อนการดำเนินกิจการของบริษัทที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

นางสาวยุวดีเอี่ยมสนธิทรัพย์กรรมการผู้จัดการบริษัทซีลิคคอร์พจำกัด(มหาชน)หรือSELIC เปิดเผยว่ากลุ่มบริษัทฯมีความยินดีที่ได้รับผลการตรวจสุขภาพองค์กรต่อการรับมือโควิด-19 ในระดับดีเยี่ยม(Excellent) โดยสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งจากผลการรับมือระดับนี้สะท้อนการดำเนินงานที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมและเป็นการดำเนินกิจการที่ส่งเสริมด้านความยั่งยืนของบริษัท

ทั้งนี้การตรวจสุขภาพองค์กรด้านการรับมือโรคโควิดโดยสถาบันไทยพัฒน์จัดทำรายงานการตรวจสอบโดยพิจารณาให้คะแนนมาตรการการดำเนินการในการรับมือที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก6 กลุ่มได้แก่พนักงานลูกค้าคู่ค้าหน่วยงานภาครัฐชุมชนและผู้ถือหุ้นโดยคะแนนแต่ละกลุ่มจะมีคะแนนเต็ม5

สำหรับผลการตรวจการดำเนินการรับมือของบริษัทซีลิคคอร์พจำกัด(มหาชน) พบว่ามีคะแนนเต็ม5 ในด้านพนักงานด้านลูกค้าด้านหน่วยงานภาครัฐและด้านชุมชนในขณะที่มาตรการในด้านผู้ถือหุ้นและด้านคู่ค้ามีระดับคะแนน4.5,4 ตามลำดับและเมื่อรวมคะแนนมาตรการรับมือในทุกด้านผลการตรวจสุขภาพองค์กร(Corporate Health Check) ของกลุ่มบริษัทฯมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่4.75 จากคะแนนเต็ม5 หรือคิดเป็น95% ถือว่ากลุ่มบริษัทฯมีมาตรการในการรับมือโรคโควิดในระดับดีเยี่ยม(Excellent)

นาวสาวยุวดีกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญกับผู้ได้เสียทุกกลุ่มซึ่งกลุ่มแรกที่ใกล้ตัวที่สุดคือพนักงานมาตรการด้านพนักงานต่างๆรวมถึงการจัดทำแบบตรวจสอบสุขภาพพนักงานตรวจวัดไข้ก่อนเข้างานสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างรณรงค์การล้างมือตั้งเจลแอลกอฮอล์ทางเข้า-ออกทุกจุดรวมถึงระงับแผนการเดินทางทางธุรกิจไปยังต่างประเทศ 

นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารสองทางกับพนักงานรวมถึงมีการซื้อประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้แก่พนักงานทุกคนการจัดเว้นระยะที่นั่งในห้องประชุมและห้องอาหารอีกทั้งยังมีการจัดให้มีการตรวจคัดกรองพนักงานและผู้มาติดต่อด้วยการวัดไข้พร้อมตอบแบบสำรวจสุขภาพและมีการจัดตั้งคณะทำงานในกรณีฉุกเฉินสำหรับประสานงานต่างๆเป็นต้น

อย่างไรก็ตามทางสถาบันฯได้เผยแพร่รายงานฉบับดังกล่าวตามเวปไซต์และสื่อของสถาบันฯเพื่อแสดงเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชมที่http://seliccorp.com/
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ