ก.เกษตรฯ จับมือ CPF เดินหน้า “โครงการอาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” ส่ง Food Truck บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในชุมชนแออัด

วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ก.เกษตรฯ จับมือ CPF เดินหน้า “โครงการอาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” ส่ง Food Truck บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในชุมชนแออัด


"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารร่วมกันดำเนินโครงการ“อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน”ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารจากวิกฤตโควิด19 ให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดในเขตบางพลัดและเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนในภาคเหนือและภาคใต้

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัดทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยย่อมได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่เป็นต้นทางของผู้ผลิตอาหารที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงจึงได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน อย่าง ซีพีเอฟ นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องอาหารของทั้งสององค์กรมาร่วมกันจัดทำ “โครงการอาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน”เพื่อส่งมอบอาหารที่มีดีมีคุณภาพ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนแออัดให้ได้รับการบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ มีคุณภาพในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้

"กิจกรรมในครั้งนี้นอกเหนือจากการได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วนั้น ยังเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยอีกทางหนึ่งด้วยเพราะการส่งมอบอาหารและสินค้าเกษตรให้กับประชาชน ซึ่งช่วยกระจายผลผลิตทางการเกษตรและรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรให้คงที่ช่วยให้เกษตรกรยังได้รับรายได้จากการประกอบอาชีพจึงต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมมือกันและทำให้โครงการดีๆนี้เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ"

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับ CPF เป็นสื่อกลางที่จะส่งมอบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัยให้กับชุมชมโดยจะแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดที่อาศัยในพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร นำร่องในเขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัด ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะทยอยดำเนินการแจกอาหารทั้ง 2 เขต เขตละ 10 วันและหลังจากนั้นจะเริ่มขยายผลดำเนินการในลักษณะเดียวกันในภาคอื่นๆได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดพิจิตรและภาคใต้ที่จังหวัดตรัง ต่อไป

ด้าน นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กล่าวว่า บริษัทฯตระหนักถึงผลกระทบจากการสถานการณ์โควิด19ที่มีต่อหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนแออัด จึงได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ส่งมอบอาหารปลอดภัยให้แก่พี่น้องชาวบางกอกน้อยและบางพลัด

เราขอใช้ความเชี่ยวชาญขององค์กรในด้านอาหารมาร่วมบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน โดยจะใช้รถ Food Truck CP Freshmart นำอาหารไปอุ่นร้อนแจกจ่ายประชาชนในเขตบางกอกน้อยและบางพลัดเขตละ10วันให้พี่น้องประชาชนได้อิ่มท้องในช่วงเวลายากลำบากจากสถานการณ์โควิด19

สำหรับการส่งมอบอาหารให้ประชาชนในครั้งนี้ เป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศชาติ ประชาชน ให้ก้าวผ่านวิกฤตไวรัสโควิด19ไปด้วยกันภายใต้หลักคิด Good Corporate Citizen กล่าวคือเป็นบริษัทที่ร่วมสร้างและดูแลสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับประเทศโดยก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟร่วมกับกองทัพภาคที่1 ได้มอบอาหารให้แก่ชุมชนคลองเตยไปแล้ว 8,499 ครัวเรือน

อนึ่ง ตลอดช่วงเวลาของการรับมือสถานการณ์โควิด19 นอกจากความรับผิดชอบที่จะไม่หยุดสายพานการผลิตอาหารเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนมีอาหารอย่างเพียงพอแล้ว ซีพีเอฟยังสนับสนุนมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งอาหารให้แพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาล301แห่งทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 268 แห่งและโรงพยาบาลรัฐในสังกัดอื่นๆ33แห่งรวมถึงการส่งอาหารให้ประชาชนที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอีกกว่า 20,000 คนเพื่อสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อ

นอกจากนี้ยังขยายผลไปถึงครอบครัวแพทย์-พยาบาลอีกกว่า 30,000 ครอบครัวเพื่อให้แพทย์และพยาบาลลดความกังวลด้านการจัดหาอาหารให้คนในบ้านและสามารถทุ่มเทดูแลรักษาผู้ป่วยได้เต็มที่ สะท้อนบทบาทของการเป็นบริษัทไทยผู้ร่วมต้านภัยโควิด19 อย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ