ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและรายงานผลประกอบการของธนาคาร โดยมีคุณชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ เป็นประธานในการประชุม และคุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการจัดการ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้ ธนาคารดำเนินตามมาตรการเข้มข้นในการรักษาสุขอนามัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัด ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าออก และกำหนดเลขที่นั่งเพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวกรณีพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติทุกวาระที่เสนอเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งนี้
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ