ทช.สร้างถนนลาดยาง 12 กม. เสริมการท่องเที่ยวปราสาทหินพิมาย

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ทช.สร้างถนนลาดยาง 12 กม. เสริมการท่องเที่ยวปราสาทหินพิมาย


ทางหลวงชนบท ส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทหินพิมาย กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรโคราช ลาดยางถนนกว่า 12 กิโลเมตร คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2564

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 – บ้านพิมาย อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และสอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) อีกด้วย

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร อาทิ ไร่อ้อย ปลูกผัก ทำนา และมีแหล่งอุตสาหกรรม ด้านโรงงานน้ำตาล นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ปราสาทหินพิมาย อุทยานไทรงาม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ซึ่ง ทช.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งภาคการเกษตรของจังหวัด จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-บ้านพิมาย อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะการก่อสร้างผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ช่วง กม.ที่ 0+000-7+191 ระยะทาง 7.191 กิโลเมตร และ ช่วง กม.ที่ 17+650-22+676 ระยะทาง 5.026 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสองช่วง 12.217 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้าง/ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง ใช้งบประมาณ

ในการก่อสร้างรวม 95 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นพื้นทางและผิวจราจร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ