การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเว็บ "ช่วยเกษตร" ลดต้นทุนค่าขนส่ง

วันพุธที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเว็บ


นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.ศตพล จันทร์ณรงค์ เป็นประธาน ซึ่งดำเนินการขับเคลื่อนโมเดล”เกษตรพาณิชย์”ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่บูรณาการระบบการพาณิชย์ด้าน E-Commerce สินค้าเกษตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมการอุปโภค-บริโภคยุคNew Normal รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง จึงเตรียมพร้อมมาตรการขับเคลื่อนภาคเกษตรตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน”เปิดตัว 3 โครงการโดยมีเป้าหมายเพิ่มรายได้เกษตรกรผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) พร้อมกันทั่วประเทศสร้างช่องทางการขายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศและร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจัดโปรโมชั่นลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเกษตรโดยเริ่มเปิดบริการใหม่คือ เว็บไซต์ www.ช่วยเกษตร.com เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.

ด้าน อาจารย์ศตพล จันทร์ณรงค์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการที่จะเริ่มดำเนินการในลำดับแรก คือ โครงการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับไปรษณีย์ไทย มีวัตถุประสงค์ช่วยสนับสนุนลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งทางไปรษณีย์ไทย และบรรจุภัณฑ์ในราคาพิเศษโดยจะให้เกษตรกรที่สนใจลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่เว็บไซต์ ช่วยเกษตร.com ตั้งแต่ 21 มิถุนายนนี้

จากนั้นเกษตรกรจะได้รับบัตรสมาชิกออนไลน์เมื่อมีการขนส่งให้แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ หรือใช้กล่องที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าขนส่งในอัตราพิเศษ 5 กิโลกรัม 30 บาท หากเกิน 5 กิโลกรัมคิดเหมาเป็นกิโลกรัมละ 8 บาท โดยเกษตรกรจะต้องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานและจัดส่งด้วยตนเองที่สาขาไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ขณะเดียวกัน อนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มความรู้ให้พี่น้องเกษตรกรเรียนออนไลน์ผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและให้ความรู้ผู้ประกอบการเกษตรและเกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ในการทำ

การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์จากวิทยากรชั้นนำในทุกสาขาผ่านระบบออนไลน์ e Learning โดยเป็นการสอนผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live พร้อมเรียนซ้ำได้ผ่านระบบ e Learning เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคมจนถึง 31 ธันวาคม 2563 มีหัวข้อที่น่าสนใจ 3 หมวด ประกอบด้วย 1.การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ 2.การใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆ 3.เทคนิคการขายและทำการตลาดออนไลน์ โดยความร่วมมือกับ 14 กูรูด้าน E-Commerce

นอกจากนี้ ยังมีโครงการช่วยขายผลผลิตการเกษตรสู่ตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยขายผลผลิตของเกษตรกร เข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มในประเทศและต่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ซึ่งจะเปิดให้เกษตรกรที่ต้องการขายผลผลิตสู่ตลาดออนไลน์ลงทะเบียนแจ้งจำนวนของผลผลิต และราคาที่ต้องการจัดจำหน่ายจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญดำเนินการด้านการตลาดให้ทั้งหมดเกษตรกรมีหน้าที่จัดเตรียมผลผลิตทางเกษตรให้พร้อมในการจัดส่งและจัดจำหน่ายเมื่อขายได้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยสนับสนุนเกษตรกรที่เป็นมือใหม่และเริ่มขายผลผลิตทางการเกษตรผ่านตลาดออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเซอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ