"อ.ต.ก." จัดกิจกรรม “อินทผลัม ปันสุข” ส่งเสริมเกษตรกร กระจายผลผลิตสู่ตลาด

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรม “อินทผลัม ปันสุข” โดยจัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่าย เช่น อินทผลัมสดจากสวน น้ำอินทผลัมสด อินทผลัมอบแห้ง รวมถึงผลไม้ภาคตะวันออกต่างๆ และสินค้าแปรรูป ที่คัดสรรมาจำหน่ายในงาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวสวนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-๑๙)

พร้อมชูนโยบายการตลาดนำการผลิต ส่งเสริมการขายให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ และสนองตอบต่อนโยบายของภาครัฐ ในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง โดยกิจกรรม “อินทผลัม ปันสุข” จัดตั้งแต่วันนี้ -30 กรกฎาคม 2563 นี้ ที่ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ

นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและชาวสวนเป็นวงกว้าง ทำให้เกษตรกรและชาวสวนประสบปัญหาหนักจนบางรายปล่อยให้ผลผลิตยืนต้นตายไปหลายร้อยไร่ อีกทั้งบางสวนที่พอจะเก็บผลผลิตได้กลับต้องมาเจอปัญหาจากระบบขนส่ง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปรับแผนงานทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว

โดยนำระบบการตลาดนำการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน กระจายผลผลิตออกสู่ตลาดในรูปแบบตลาดออฟไลน์ที่มีหน้าร้านโดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคนำผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้สด สินค้าแปรรูปต่างๆ มาจำหน่ายในพื้นที่ตลาดน้ำ  ตลาด อ.ต.ก.เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตามนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งและให้ประชาชนได้มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพจึงขอเชิญชวนให้มาซื้อสินค้าภายในงานนอกจากจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพแล้วยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนอีกทางหนึ่งด้วย”

ทั้งนี้ ทาง อ.ต.ก.ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า อ.ต.ก. สามารถสั่งซื้ออินทผลัมสดโดยตรงจากสวนของเกษตรกรในระหว่างเดือนกรกฎาคม โดย Pre-order ผ่านทาง Line Mini อตก ได้อีกช่องทางหนึ่งและฝากติดตามสินค้าเกษตรคุณภาพซึ่ง อ.ต.ก. คัดสรรมานำเสนอเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรของไทยบน Platform Line Official Account และ Facebook Fanpage  ภายใต้ชื่อ Mini อตก
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเซอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ