‘เอส แอนด์ พี’ ผุด “โครงการขวดนี้ไม่ใช้...เราขอนะ” แปลงขวดพลาสติกเป็นเสื้อพนักงานกว่า 7,000 ตัว

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

‘เอส แอนด์ พี’ ผุด “โครงการขวดนี้ไม่ใช้...เราขอนะ” แปลงขวดพลาสติกเป็นเสื้อพนักงานกว่า 7,000 ตัว


บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างมุ่งมั่น ใส่ใจ ด้วยความคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

ล่าสุดได้ผุดโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการขวดนี้ไม่ใช้...เราขอนะรวบรวมขวดพลาสติกใส มาแปลงเป็นเสื้อพนักงาน S&P ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังตั้งเป้าส่งต่อเรื่องราวดีๆ สู่สังคมด้วย

มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร กล่าวว่า เอส แอนด์ พี ดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำขวดพลาสติกใส (PET) ที่ไม่ใช้แล้ว จากการตั้งกล่องรับบริจาค 10 จุด ทั้งสำนักงาน โรงงานและหน้าร้าน S&P ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม2563 เพื่อนำขวดส่งเข้าโรงงานรีไซเคิลนำไปคัดแยกทำความสะอาดและบีบอัดเป็นเม็ดพลาสติกนำไปแปลงเป็นเสื้อพนักงาน S&P จำนวน 7,000 ตัว

โดยโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้าน S&P ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรู้จักคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อนำกลับมาแปรรูปเป็นของชิ้นใหม่นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ ตลอดจนช่วยลดขยะให้เป็นศูนย์ นอกจากจะช่วยโลกแล้วยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานของเราด้วย

บริษัทฯ ยังมีแผนดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยตั้งเป้ารับบริจาคขวดพลาสติกเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปยังชุมชนและสังคม ด้วยการอัพไซคลิ่ง (Upcycling) เป็นผ้ากันเปื้อน หมวกเชฟ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ สำหรับโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อไป

นอกจากโครงการดังกล่าวแล้วบริษัทฯ ยังมีโครงการถุงสีเขียว ร่วมกับ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ผู้ก่อตั้งโครงการวนที่นำถุงพลาสติกหูหิ้วที่ไม่ใช้แล้วจากหน้าร้านจำนวนกว่า 9,000 กิโลกรัมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นถุงใบใหม่ที่มีความหนา 50 ไมครอน เหมาะแก่การนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อนำมาใช้ในการจัดส่งเดลิเวอรี่ด้วย เอส แอนด์ พี มุ่งมั่น สร้างสรรค์โครงการดีๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยผลักดันให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นได้
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเซอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ