แกนนำเกษตรกรจาก 11 สมาคมด้านการเกษตรยื่นหนังสือร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาอีกครั้ง

วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2563

แกนนำเกษตรกรจาก 11 สมาคมด้านการเกษตรยื่นหนังสือร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาอีกครั้ง


แกนนำเกษตรกรจาก 11 สมาคมด้านการเกษตรยื่นหนังสือร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาอีกครั้งเพื่อขอให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและขอให้ทบทวนการยกเลิกสารพาราควอตหลังจากกรมวิชาการเกษตรไร้แนวทางจัดการและไม่มีสารทดแทน

นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยและนายกสมาคมเกษตรปลอดภัย เปิดเผยว่า กลุ่มเกษตรกรได้เดินทางและทำหนังสือมาร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้รับแนวทางการจัดการปัญหาที่ชัดเจนเพราะนับตั้งแต่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมามีคำสั่งกรมวิชาการเกษตรไม่ให้ใช้หรือครอบครองสารพาราควอตหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุด10 ปีและปรับเงินสูงสุด 1 ล้านบาทเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผลไม้ประสบปัญหาและเสียหายอย่างหนักเนื่องจากภาครัฐยังไม่มีมาตรการรองรับที่ชัดเจนไร้มาตรการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมีแต่เสนอสารเคมีเกษตรอื่นๆมาให้เป็นทางเลือกแต่ไม่สามารถใช้แทนพาราควอตได้โดยเฉพาะกลูโฟซิเนตซึ่งกรมวิชาการเกษตรแนะนำคุณสมบัติราคาและประสิทธิภาพแตกต่างกับพาราควอตอย่างสิ้นเชิงแถมทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชปลูกมากกว่าเดิม

ทั้งนี้ทางสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายผ่าน 11 สมาคมด้านการเกษตร ได้แก่ สมาคมเกษตรปลอดภัย สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนและมังคุดแห่งประเทศไทย ชมรมผู้ปลูกมะนาวแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานโรงงานน้ำตาลลุ่มแม่น้ำกลอง กลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมข้าวโพดหวาน สมาคมส่งเสริมธุรกิจพืชอาหารสัตว์ สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย สภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา

โดยพบว่าช่วงฤดูฝนนี้วัชพืชเติบโตอย่างรวดเร็วแย่งอาหารจากพืชปลูกการใช้แรงงานคนกำจัดวัชพืชแทนพาราควอตไม่สามารถทำได้เลยเพราะต้นทุนสูงแรงงานภาคการเกษตรไม่เพียงพอเครื่องจักรกลจะใช้ก็มีข้อจำกัดทั้งในแง่ต้นทุนและพื้นที่แต่ละแปลงปลูก

นายสุกรรณ์ กล่าวว่า เกษตรกรไทยจึงต้องรับกรรมรับภาระจากแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่เป็นธรรมจึงขอร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีให้ลงมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยด่วนและทบทวนมาตรการยกเลิกพาราควอตโดยเร็วที่สุดเกษตรกรได้ยื่นหนังสือมาแล้วหลายครั้งและครั้งนี้หวังว่านายกรัฐมนตรีจะให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรไทยเพราะเกษตรกรไม่รู้จะพึ่งใครอีกแล้ว

สำหรับแนวทางที่ดีที่สุดสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยมีความคิดเห็นว่าควรส่งเสริมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีเกษตรและฝึกอบรมเกษตรกรทั่วประเทศให้มีความรู้เพื่อให้สามารถใช้สารเคมีเกษตรได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามแนวทางการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) หรือเกษตรปลอดภัย 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ