'โครงการคืนคุณแผ่นดิน' ทุ่ม 10 ล้านซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้าน ชาวบ้านแห่ขายสินค้าผ่านแอฟ M-Help Me เสริมการขาย ขยายตลาด หนุนชุมชนเติบโตยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2563

'โครงการคืนคุณแผ่นดิน' ทุ่ม 10 ล้านซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้าน ชาวบ้านแห่ขายสินค้าผ่านแอฟ M-Help Me เสริมการขาย ขยายตลาด หนุนชุมชนเติบโตยั่งยืน


'โครงการคืนคุณแผ่นดิน'เดินหน้าพัฒนาสังคมไทยผนึกสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหนุนเศรษฐกิจเข้มแข็งจากฐานรากสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้าน 10 ล้านบาทเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านแอปพลิเคชัน M-Help me ชาวบ้านทั่วประเทศแห่โหลดใช้งานเสริมการขายขยายตลาดร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 หวังชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

โครงการคืนคุณแผ่นดินประกาศความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาด พัฒนาชุมชน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยโครงการคืนคุณแผ่นดินได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน 10 ล้านบาท พร้อมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของประชาชนชุมชนไปสู่ตลาดในวงกว้างทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชัน M-Help me มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนเสริมแกร่งชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนทั่วโลกโครงการคืนคุณแผ่นดินจึงมีแนวคิดในการช่วยเหลือชาวบ้านวัตถุประสงค์ของงานเพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างความมั่นคงในระยะยาวเสริมการขายขยายยอดซื้อในช่องทางต่างๆเพื่อเพิ่มสถานะของประชาชนให้อยู่ดีกินดี

โครงการนี้เกิดขึ้นจากโครงการคืนคุณแผ่นดินร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและโครงการแก้ปัญหาหนี้เสียของทหารได้สำเร็จที่ จ.ลพบุรี และการช่วยชาวบ้านทั่วประเทศโดยเล็งเห็นว่าโครงการกองทุนหมู่บ้านที่มีอยู่กว่า 70,000 กว่าหมู่บ้าน สามารถต่อขยายและเป็นโมเดลให้ชาวบ้านเข้มแข็งได้เพราะกองทุนหมู่บ้านมีองค์ประกอบครบ มีการรวมตัว มีผู้นำ คณะกรรมการฯแต่สินค้าที่มีอยู่ในชุมชนต่างๆยังไม่ได้รับการต่อยอดหรือช่องทางการขายต่างๆทางออนไลน์และออฟไลน์

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ยืนยันว่า สนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้าน 10 ล้านบาททำให้เกิดการตื่นตัวของชาวบ้านโดยทางโครงการฯมีช่องทางการตลาดเข้าไปพัฒนาร่วมด้วยถือเป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อสินค้าทั่วประเทศและเปิดช่องทางการขายของประชาชนสู่มือลูกค้าโดยตรง

สำหรับจุดเด่นของงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการจัดงานที่บรูณาการแบ่งครบวงจร ประชาชนได้ขายสินค้าจากทั่วประเทศอย่างแท้จริงและเป็นการซื้อสินค้าก่อนโดยการชำระเงินซื้อสินค้าทันทีและใช้ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์พร้อมทั้งให้หมู่บ้านสร้างรายได้จากการขายสินค้าและบริการพร้อมทั้งรับสินค้าถูกจากโรงงานไปขายจึงทำให้มีชาวบ้านพร้อมขายสินค้าผลิตภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชั่น M-Help Me

นอกจากนี้ยังมีเสียงตอบรับจากประชาชน เช่น จ.ชุมพร ประชาชนมาขายสินค้าหรือออกงานทางโครงการคืนคุณแผ่นดินเหมาสินค้ามาจัดจำหน่ายในช่องทางต่างๆพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน

ทั้งนี้หมู่บ้านจะมีความเข้มแข็งสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองทั้งผลผลิตและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วประเทศเพิ่มช่องทางต่างๆในการขายผ่านแอฟพลิเคชั่น M-Help Me มีการชำระเงิน มีการประกันสินค้า ทางโครงการคืนคุณแผ่นดินดำเนินการหาลูกค้าให้ทุกช่องทางประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดรวมถึงประเทศชาติ

ด้านนายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้านและเพิ่มช่องทางการตลาดระหว่างโครงการคืนคุณแผ่นดินกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต้องการให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศโดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านกันเองและบุคคลทั่วไปสอดคล้องกับนโยบายของโครงการคืนคุณแผ่นดินที่มุ่งเน้นที่จะช่วยสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งสทบ.มีกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศซึ่งมีผลิตภัณฑ์สินค้าหลากหลายประเภทและมีจำนวนมากดังนั้นจึงเกิดความร่วมมือสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้านและเพิ่มช่องทางการตลาดขึ้นระหว่างโครงการคืนคุณแผ่นดินกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อนำผู้ซื้อจากโครงการคืนคุณแผ่นดินมาสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์สินค้ากองทุนหมู่บ้านและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอีกด้วยเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มช่องการการตลาดให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยโครงการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมทั่วประเทศ 4 ภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้)

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศสามารถดาวน์โหลดและสมัครใช้งานระบบแพลตฟอร์มความต้องการซื้อ-ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ชำระเงินออนไลน์บนแอปพลิเคชัน M-Help me เพื่อการใช้แพลตฟอร์มในการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการขายสินค้ากองทุนหมู่บ้านบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นธรรมและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ใช้งานโดยผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงการซื้อขายได้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากกองทุนหมู่บ้านและผู้ที่มีความต้องการขายผลิตภัณฑ์สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M-Help me ฟรี ได้ทั้งระบบ Android และ IOS ได้แล้ววันนี้ 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ