‘กรมหม่อนไหม’สืบสานภูมิปัญญาหม่อนไหม จัดแข่งขันสาวไหมและการทำพานพุ่มระดับประเทศ ปี 63 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมสืบต่อสู่เยาวชนรุ่นใหม่

วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2563

‘กรมหม่อนไหม’สืบสานภูมิปัญญาหม่อนไหม จัดแข่งขันสาวไหมและการทำพานพุ่มระดับประเทศ ปี 63 อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมสืบต่อสู่เยาวชนรุ่นใหม่


อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนับเป็นอาชีพที่คนไทยทำกันมาอย่างยาวนานและเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอย่างดี ผ้าไหมไทยนั้นมีความหลากหลายของลวดลายและกรรมวิธีการผลิตในแต่ละพื้นถิ่นแตกต่างกันไปซึ่งการสาวไหมถือเป็นขั้นตอนแรกๆที่สำคัญของการผลิตเส้นไหมและเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน

กรมหม่อนไหมได้สืบสานภูมิปัญญาการสาวไหมนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2563 ได้จัดงานแข่งขันสาวไหมและการแข่งขันทำสิ่งประดิษฐ์ (พานพุ่ม) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนเกษตรกรเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ภายในงาน ประกอบด้วยการประกวดและการแข่งขันสาวไหม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่วนการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม (พานพุ่ม) เป็นการแข่งขันระดับบุคคลทั่วไป ได้แก่ พานพุ่มในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) และพานพุ่มในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า กรมหม่อนไหมจัดการแข่งขันดังกล่าวเพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวให้แก่กลุ่มเยาวชนเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมในการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าใหม่ไทยให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของตลาด ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในท้องถิ่นให้มีความรู้สึกรักและหวงแหนในวัฒนธรรมไทยอันล้ำค่าและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามด้านหม่อนไหมให้คงอยู่ต่อไป

“ผ้าไหมไทยนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกทั้งในด้านความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนอกจากนี้ผ้าไหมไทยยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการนำเอาประเพณีและวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานในกระบวนการผลิตถือเป็นภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมอันทรงคุณค่ายิ่งที่ต้องอนุรักษ์และรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป” อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวปิดท้าย

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ