พณ.อุทัยฯ ชวนเที่ยวงาน “อุทัยธานี GOOD LIFE GOOD GREEN 2020” ที่ JJ Mall

วันพุธที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2563

พณ.อุทัยฯ ชวนเที่ยวงาน “อุทัยธานี GOOD LIFE GOOD GREEN 2020” ที่ JJ Mall


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ชวนเที่ยวงาน “อุทัยธานี GOOD LIFE GOOD GREEN 2020ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ ระหว่างวันที่ 9–13 กันยายน นี้

นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานีได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าเกษตรอินทรีย์และสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ Local Economy ที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนตั้งแต่ฐานรากและเชื่อมโยงการตลาดให้สินค้าและบริการท้องถิ่นมีแหล่งจำหน่ายสินค้าและขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าจังหวัดอุทัยธานีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐานเพราะมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งมีมาตรฐานในการผลิตและจำหน่ายสินค้ารวมทั้งการบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงามไม่แพ้จังหวัดใด

ด้านนายวีระพงศ์ สืบค้า พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ผู้จัดงานในครั้งนี้ กล่าวต่อว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการนำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าอาหารปลอดภัย สินค้าอินทรีย์/เกษตรอินทรีย์ สินค้า OTOP สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ผ้าทอมือและสินค้าเด่นของจังหวัดอุทัยธานี มาแสดงและจำหน่าย ภายใต้ชื่องาน “อุทัยธานี Good Life Good Green 2020” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดอุทัยธานีจำนวน 50 บูธ รวบรวมของดี ของเด่น ของจังหวัดอุทัยธานี การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเด่นของจังหวัดอุทัยธานี นิทรรศการประสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าจัดโปรโมชั่นนาทีทองและการเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า Business Matching สินค้าข้าว สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าอาหารปลอดภัย สินค้า GI และสินค้าเด่นของจังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตตลอดการจัดงานทุกวันตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป จากศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ มิ้วส์ อรภัสญาน์,พิมดา,ฮาย ชุติมา,และเอ อภิรักษ์ สำหรับในวันนี้ (9 ก.ย. 63) ท่านจะพบกับ นิว วุฒิพงศ์ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ