กรมวิทย์ฯจับมือสภาอุตฯอบรมใช้ ATKคัดกรองโควิด

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กรมวิทย์ฯจับมือสภาอุตฯอบรมใช้ ATKคัดกรองโควิด


นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธี Antigen Test Kit” ว่า การระบาดของเชื้อโควิด 19 ในไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองการติดเชื้อในชุมชน สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีความสำคัญในการควบคุมการระบาด ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด19 ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ด้วยมาตรการ Bubble and Seal และการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit  ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปปฏิบัติคัดการตรวจโรคโควิด 19 ได้อย่างถูกต้อง

นพ.ศุภกิจ  กล่าวอีกว่า การเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองการติดเชื้อมีความสำคัญในการควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด 19 ให้ได้อย่างทันท่วงที   เนื่องจากการตรวจหาเชื้อโควิด19 ด้วยวิธี rRT-PCR จำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ในการเก็บตัวอย่าง และนำมาทดสอบต่อในห้องปฏิบัติการ  เมื่อมีการส่งตัวอย่างมาตรวจมากขึ้นในแต่ละวัน ส่งผลทำให้รอผลตรวจนานขึ้น  ดังนั้นการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 แบบตรวจแอนติเจนด้วยชุดตรวจแอนติเจน Antigen Test Kit (ATK) จะช่วย ตรวจคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงได้ทันเวลาเร็วขึ้น และช่วยในการควบคุมการระบาดก่อนที่จะมีการแพร่กระจายในวงกว้างควบคู่ไปกับการตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน rRT-PCR  

“การอบรมทางonlineในวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 1,000 ราย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ไปดำเนินการตรวจและส่งวีดีโอกลับมาให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเมิน หากมีความถูกต้องตามเกณฑ์ก็จะออกใบรับรองการอบรมให้ และอาจมีการพิจารณาเปิดให้มีการอบรมรุ่นต่อไปอีกด้วย” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ