ผบ.ทร.ประชุมนขต.-เน้นกำลังพลช่วยเหลือปชช.

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผบ.ทร.ประชุมนขต.-เน้นกำลังพลช่วยเหลือปชช.


วันนี้ (30  กรกฎาคม 2564) พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า วันนี้ กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference : VTC)

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญคือ  ความก้าวหน้าในการดำเนินการภายหลังจากการจัดตั้งกองฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง  ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง   และการพัฒนาเทคโนโลยีพึ่งพาตนเองเพื่อการปรนนิบัติบำรุงเรือของ กองเรือยุทธการ

ในส่วนของเรื่องสั่งการในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือในวันนี้  โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการหน่วยต่างๆในกองทัพเรือ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ  สำหรับให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19  บริการ อาหาร น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย  ตู้ปันสุข  ตลอดจนประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย COVID - 19 และเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ   รวมถึงให้หน่วยต่างๆของกองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด - 19 กองทัพเรือ แบบ Call Center จำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล พื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดภูเก็ต พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด พื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต พื้นที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่จังหวัดนราธิวาส บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่า นอกจากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือยังได้สั่งการในที่ประชุม ให้ หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ สนับสนุนสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ  รวมถึงพิจารณาการนำ พืชพันธุ์สมุนไพรไทยที่ต่อต้านโรค COVID - 19    มาปลูกในพื้นที่ของหน่วย และขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่กำลังพลและครอบครัวได้นำไปปลูก  รวมถึงชุมชนโดยรอบเพื่อช่วยเสริมการดูแลสุขภาพของกำลังพลให้ปลอดภัยจาก COVID -19 ตลอด  โดยปัจจุบัน  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโยทะกา   กรมสวัสดิการทหารเรือ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการจัดหาพื้นที่เพาะปลูกฟ้าทะลายโจร และกระชายขาวไว้สำหรับเพาะปลูกในแปลง เพื่อใช้ทำเป็นยาต้านเชื้อ  COVID - 19 สำหรับรองรับการแพร่ระบาดในอนาคต ตลอดจนสนับสนุน การแพทย์และแจกจ่ายให้แก่กำลังพลกองทัพเรือรวมถึงประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะเริ่มเพาะปลูก ได้ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ กรมสวัสดิการทหารเรือ  มีแผนงานในการร่วมมือกับ หน่วยงาน ต่างๆ อาทิ สภาการแพทย์  แผนไทย  กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อปลูกพืชสมุนไพร ตามที่สภาการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ต้องการต่อไป

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ