“มิว สเปซ” ยืนยันให้ความร่วมมือกับ “กสทช.” ในการนำวงโคจรดาวเทียมของประเทศมาใช้งานโดยเร็ว

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

“มิว สเปซ” ยืนยันให้ความร่วมมือกับ “กสทช.” ในการนำวงโคจรดาวเทียมของประเทศมาใช้งานโดยเร็ว


จากประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีมติเห็นชอบยกเลิกการประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มิว สเปซ) ยังยืนยันให้ความร่วมมือกับกสทช. ในกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงโคจรดาวเทียมของไทยในอนาคต นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการดาวเทียมทางเลือก และผลิตดาวเทียมของตนเองในฐานะผู้ได้รับอนุญาติให้บริการด้านดาวเทียมภายในประเทศ

นายศมาธร เทียนกิ่งแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ของมิว สเปซ กล่าวว่า มิว สเปซ มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับกสทช. ในกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงโคจรดาวเทียมในอนาคต โดยเราเล็งเห็นว่าวงโคจรดาวเทียมเป็นทรัพยากรของชาติ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และต้องมีการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม เพื่อป้องกันการยกเลิกสิทธิเข้าใช้วงโคจร จึงขอสนับสนุนให้มีการใช้งานวงโคจรดาวเทียมอย่างเร็ว เพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ มิว สเปซกำลังดำเนินการสร้างดาวเทียมของตนเอง โดยจะพัฒนาและสร้างดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit: LEO) ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จและทำการทดสอบยิงขึ้นสู่ชั้นอวกาศได้ภายในต้นปี 2565 โดยดาวเทียมดวงนี้ได้พัฒนาและผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ภายในโรงงานของมิว สเปซ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตดาวเทียมแห่งแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังมีเครื่องจักรที่มีศักยภาพสูงในการออกแบบและผลิตดาวเทียมภายในประเทศ ซึ่งในอนาคต จะมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตและให้บริการดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Orbit: GEO) ได้เช่นเดียวกัน

มิว สเปซ ยังได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในการดำเนินการผลิตดาวเทียม และชิ้นส่วนอวกาศภายในประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประเภทกิจการผลิตหรือซ่อมอากาศยาน หรือ อุปกรณ์เกี่ยวกับอากาศอีกด้วย นอกจากจะดำเนินการพัฒนาและผลิตดาวเทียมด้วยตนเองแล้ว มิว สเปซยังเตรียมแผนให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมโดยดาวเทียมต่างชาติ (GEO) และการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO) ด้วยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ การที่มิว สเปซ พัฒนาและผลิตดาวเทียมจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ อาทิ เพิ่มความรู้ความสามารถของแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพิ่มอัตราการจ้างงานและยกระดับรายได้ของแรงงานที่มีทักษะสูง สร้างอุตสาหกรรมด้านดาวเทียมและอวกาศในประเทศ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการส่งออกชิ้นส่วนดาวเทียมและอวกาศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ