สสส.จับมือภาคีเปิดตัวรายการ “เพื่อนกัน วันติดโควิด”

วันเสาร์ที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2564

สสส.จับมือภาคีเปิดตัวรายการ “เพื่อนกัน วันติดโควิด”


หลายคนบอกว่าโควิด-19 จะอยู่กับเราไปอีกนาน ขณะที่ประเทศไทยยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนหลักหมื่นทุกวัน  ปัญหาที่ตามมาคือ เตียงไม่พอ หมอไม่พอ ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเข้าระบบ Home  isolation เมื่อต้องกักต้องอยู่ที่บ้านเรื่องของความรู้ในการดูแลตนเองจึงมีความสำคัญ อีกทั้งอาจมีผู้ป่วยที่มีความเครียด ด้วยเหตุนี้ทาง สสส.ภาคีคือเครือข่ายจึงได้จัดทำรายการ “เพื่อนกัน วันติดโควิด” เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน

***”เพื่อนกัน วันติดโควิด” ช่องทางคลายเครียดสำหรับผู้ติดเชื้อที่เข้าระบบ SI

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เราอยู่กับโควิด-19 เป็นเวลาเกือบ 2 ปี มาแล้ว และในระลอก4 นี้น่าจะเป็นจุดที่หนักที่สุดจากผู้ติดเชื้อหลักพันมาสู่หลักหมื่น ทำให้ระบบบริการต่างๆไม่เพียงพอ เช่น เตียง ออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารักษาด้วยระบบ Home isolation(SI) เป็นจำนวนมาก และคาดการณ์แนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ 2 เดือนนี้ (เดือนกันยายน-ตุลาคม) ที่สำคัญสมาชิกในครอบครัวของผู้ติดเชื้อมีอัตราการติดเชื้อสูง เนื่องจากต้องสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานานถึง 24 วัน ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล เครียด รวมถึงการถูกตีตราจากคนในชุมชน

ดร.สุปรีดากล่าวว่า สสส. จึงเร่งหารือกับ กลุ่มคนตัว D และภาคีเครือข่าย ริเริ่มโครงการ “เพื่อนกัน วันติดโควิด .. สื่อฟื้นฟูสุขภาวะผู้ป่วยและคนใกล้ชิดในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19” โดยพัฒนาช่องทางสื่อออนไลน์ ผ่านช่องรายการ “เพื่อนกัน วันติดโควิด” เพื่อฟื้นฟูสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมแก่คนไทย โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารักษาด้วยระบบ Home-Community isolation และสมาชิกในครอบครัว รวมถึงผู้ที่ต้องดูแลผู้ที่ติดเชื้อ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว  ด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันกำลังใจ โดยใช้หลักการ 4C ดังนี้ 1.Content ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติตนตั้งแต่การป้องกันจนถึงการรักษา 2.Consult รายการที่เป็นได้ทั้งที่ปรึกษา ที่พึ่งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม 3.Community มีความเป็นชุมชนที่เกื้อกูลกัน เป็นเพื่อนไม่รู้สึกโดดเดี่ยว หรือถูกทอดทิ้ง และ 4.Compassion ฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจ ลดการตีตรา สร้างจิตสำนึกสาธารณะให้แก่ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมทำให้สถานการณ์ในสังคมดีขึ้น

“หลังวิกฤติโควิด-19 นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมาก แต่โควิด-19 สอนให้เรารู้ว่า ไม่มีใครปลอดภัยได้ ถ้าทุกคนไม่ปลอดภัย เราต้องเรียนรู้จากปัญหาที่เจอ ” ดร.สุปรีดา กล่าว

**จากเพื่อนถึงเพื่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์

นายวันชัย บุญประชา อุปนายกสมาคมส่งเสริมภาคประชาสังคม และที่ปรึกษากลุ่มคนตัว D กล่าวว่า หลังจากที่ลงพื้นที่เราพว่าการลงพื้นที่อย่างเดียวไม่พอ เราต้องมีช่องทางออนแอร์เพื่อช่วยเหลือและให้ผู้ติดเชื้อได้เข้าถึงข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เข้าระบบ Home Isolation ทั้งนี้รายการ “เพื่อนกันวันติดโควิต” มีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง  อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด คัดกรองเนื้อหาในการดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา และประสานกับเครือข่ายสถานีวิทยุกว่า 100 สถานีทั่วประเทศ นำความรู้ที่ถูกต้องจากรายการไปสื่อสารต่อในชุมชนเพื่อกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง โดยมีเป้าหมายเข้าถึงคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในระบบ Home-Community Isolation ทั่วประเทศ

รายการ”เพื่อนกัน วันติดโควิด” จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น .เป็นต้นไป แบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วง “คุยกันประสาเพื่อน”  เป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุย ไขข้อข้องใจและตอบคำถามเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 อย่างรอบด้ายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ออนแอร์ทุกจันทร์-อาทิตย์  เวลา 15.00-17.00 น. ,ช่วง “ตั้งวงแชร์”  แชร์ประสบการณ์จากเพื่อนถึงเพื่อนทั้งทุกข์และสุข รวมถึงความรู้ใหม่ในการฝ่าโควิด อย่างการทำ Home  Isolation องแต่ละคน,ครอบครัว และชุมชน จนผ่านวิกฤติมาได้  ออนแอร์ทุกจันทร์-อาทิตย์  เวลา 17.00-19.00 น. ,ช่วง “กำลังใจ จากเพื่อนถึงเพื่อน” ส่งต่อความรู้สึก ช่วยเยียวยาซึ่งกันและกัน ในวันที่เพื่อนต้องเผชิญความโศกเศร้าสูญเสีย หรือเกิดความเครียดและความกลัว ออนแอร์ทุกจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00-21.00 น. และช่วง “กล่อมเพื่อน” มีบทเพลงจากเพื่อนๆศิลปินที่จะมาร่วมมอบบทเพลงแห่งกำลังใจสำหรับทุกคน ออนแอร์ทุกเสาร์-อาทิตย์ เวลา 19.00-21.00 น.

นอกจากนี้ ได้เปิดช่องทางเยียวยาและฟื้นฟูสุขภาวะกลุ่มเป้าหมายที่เผชิญวิกฤตโควิด-19 ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจกลุ่มปิด “เพื่อนคุยกันวันติดโควิด” โดยมีนักจิตวิทยา และผู้ปฏิบัติงานอาสาด้านสุขภาพจิตทำหน้าที่ฟื้นฟูเยียวยาจิตใจแบบกลุ่ม (Self-help group) คอยเป็นที่ปรึกษาพูดคุย พร้อมให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งต่อกำลังใจเพื่อนสมาชิก เพื่อเป็นพลังในการดำเนินชีวิตต่อได้

ทั้งนี้ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกเครือข่ายสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIS PLAY ได้ที่ https://m.ais.co.th/lp ทั้ง Apple App store, Google Play Store, กล่อง AIS PLAYBOX, SAMSUNG Smart TV, Apple TV และเว็บไซต์ aisplay.ais.co.th  โดย เริ่มตั้งแต่ 6 กันยายน - 31 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อนกันวันติดโควิด ยูทูบเพื่อนกันวันติดโควิด  โดยมีเป้าหมายเข้าถึงคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในระบบ Home-Community Isolation ทั่วประเทศ
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ