สสส.จัดรายการแก้เหลื่อมล้ำผ่านโซเชี่ยลเต้มรูปแบบ

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

สสส.จัดรายการแก้เหลื่อมล้ำผ่านโซเชี่ยลเต้มรูปแบบ


สสส. – มูลนิธิคนตัวดี ผลิตรายการวิทยุ  ‘นับเราด้วยคน’ 100 ตอน ออนแอร์ – ออนไลน์เต็มรูปแบบ เฟซบุ๊ก - เว็บไซต์ - Youtube - คลื่นวิทยุ คลี่คลายปัญหาความไม่เท่าเทียม สร้างสังคมแห่งความเข้าใจ หลังพบประชากรกลุ่มเปราะบางหลายล้านคน ถูกเลือกปฏิบัติ - ขาดโอกาส - ถูกมองข้าม - เข้าไม่ถึงสิทธิสุขภาพ กระทบสุขภาวะระยะยาว

 

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ประชากรกลุ่มเฉพาะเป็นกลุ่มที่เผชิญกับความเสี่ยงนานับประการ ทั้งในสถานการณ์ปกติและช่วงโควิด-19 พบคนกลุ่มนี้ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียม และต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในปัจจุบัน ซึ่งสสส.ได้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในประชากรเฉพาะ 9 กลุ่ม ได้แก่ 1.คนพิการ  2.คนไร้บ้าน  3. ผู้สูงอายุ  4. ผู้หญิง  5.ผู้ต้องขัง  6. แรงงานนอกระบบ  7. ผู้มีสถานะบุคคล/ประชากรข้ามชาติ  8. มุสลิม  และ 9.ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งอุปสรรคส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในประชากรกลุ่มเฉพาะคือ การถูกมองเป็นคนนอก เป็นคนที่ไม่สมควรได้รับสิทธิ สวัสดิการ หรือเป็นคนหลังๆที่ควรได้รับโอกาสเหล่านั้น สสส. ร่วมกับมูลนิธิคนตัวดี พัฒนาการสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อลดช่องว่างของปัญหาต่างๆ ในรูปแบบรายการวิทยุ ชื่อ “นับเราด้วยคน” เพื่อเป็นสื่อกลางสาธารณะที่ช่วยกันสร้างสังคมแห่งความเข้าใจ ยอมรับ และช่วยเหลือกัน ตามเจตนารมณ์ของ สสส. ที่ต้องการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม

 “รายการวิทยุนับเราด้วยคนตั้งใจทำให้สังคมเกิดความเป็นธรรมทางสุขภาพในประชากรกลุ่มเฉพาะ เนื้อหารายการจะมีนักจัดรายการวิทยุมาร่วมพูดคุยกับภาคีเครือข่ายที่ลงพื้นที่ และขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสิทธิของประชากรกลุ่มเฉพาะมาร่วมพูดคุยกันแบบเจาะลึก เพื่อสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางจัดการ   โดย สสส. จะเผยแพร่ผลงานภาคีเครือข่ายผ่าน www.นับเราด้วยคน.com เพื่อบอกเล่าเรื่องราวข้อมูล ในการดูแลตัวเองเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน” นางภรณี กล่าว

นายกฤตตฤณ พรมเสน กรรมการเลขานุการมูลนิธิคนตัวดี กล่าวว่า ความเสมอภาคและเป็นธรรม คือการทำให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ไม่ทอดทิ้งกัน ทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่ รายการ”วิทยุนับเราด้วยคน” เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะที่ต้องการขับเคลื่อนให้ประชากรกลุ่มเฉพาะและทุกคนได้ตระหนักเรื่องการมีองค์ความรู้เรื่องการเข้าถึงสิทธิและการพิสูจน์สิทธิของประชากรเพื่อการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ หรือสวัสดิการสังคมตามสิทธิที่พึงมีพึงได้  โดยรายการจะมีทั้งหมด 100 ตอน และมีคลิปวิดีโอสื่อสารสร้าง  50 คลิป โดยสามารถรับฟังรายการสด จะออกอากาศทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 17.00 – 18.00 น. ผ่านคลื่นวิทยุ FM 105 MHz. และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่อง Youtube: นับเราด้วยคน www.นับเราด้วยคน.com  และเฟซบุ๊กนับเราด้วยคน
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ