สสส.ผนึกนศ.แพทย์ ผุดไลน์ OA ปรึกษา-ติดตามอาการผู้ป่วยโควิด

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

 สสส.ผนึกนศ.แพทย์ ผุดไลน์ OA ปรึกษา-ติดตามอาการผู้ป่วยโควิด


สสส.-สมาพันธ์นิสิตแพทย์ฯ-กลุ่มนิสิตคณะวิศวะ เปิดไลน์ OA ช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ‘CovidSelfCheck-เพื่อนช่วยเช็ค’ ติดตามอาการ-ลดขั้นตอนการรักษา-ประสานงานช่วยเหลือ พร้อมระดมจิตอาสานักศึกษาแพทย์เสริมกำลังสาธารณสุขชุมชน ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด-19

นายสหรัฐ เหลี่ยมเพ็ง นักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อการพัฒนาบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าต้องทำงานกันอย่างหนัก สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) ได้เป็นตัวกลางในการประสานงาน และรวบรวมอาสาสมัครนิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ขณะนี้มีนิสิตนักศึกษาแพทย์และ จิตอาสาเข้าร่วมจำนวน 890 คน โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนและเสริมกำลังการทำงานด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น สนับสนุนจุดตรวจคัดกรองโรค การทำทะเบียนประวัติ การดูแลกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามารับการตรวจหาเชื้อ นอกจากนี้ยังมีการทำงานสนับสนุนระบบการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว

“นิสิตนักศึกษาแพทย์ และจิตอาสาได้เข้าไปมีส่วนในการดูแลผู้ป่วยที่แยกกักตัวอยู่ที่บ้านที่มาจากระบบกลางของ กรุงเทพฯ และถูกส่งต่อมาอยู่ในการดูแลของ “คลินิกพริบตา” สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) เช่น การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตัวทางโทรศัพท์ การจัดส่งยาเวชภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น ขณะนี้ได้พัฒนาระบบ ‘CovidSelfCheck’ หรือ ‘เพื่อนช่วยเช็ค’ เพื่อติดตามอาการและประสานงานช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ผ่านช่องทางไลน์ OA ช่วยลดขั้นตอนการพบแพทย์  และด้วยการสนับสนุนของ สสส.  พวกเราจะมุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้ไทยสามารถผ่านวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายสหรัฐ กล่าว

นายสุวินัย จิระบุญศรี นิสิตแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองประธาน IFMSA-Thailand  กล่าวว่า  ที่ผ่านมาได้ร่วมกับกลุ่มนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท Tact Social Consulting โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เริ่มโครงการ ‘CovidSelfCheck’ โดยมีการดำเนินงาน 3 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ 1.การส่งอาสาสมัครลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วย Antigen Test Kit ในพื้นที่กรุงเทพฯ 2.ระบบติดตามอาการผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ทำการรักษาแบบ Home Isolation ด้วยการใช้ ไลน์ OA และ 3.ระบบสนับสนุนการให้บริการ รวมทั้งการระดมทรัพยากร เช่น การสนับสนุนเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ชุดตรวจ Antigen Test Kit เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) เป็นต้น

“IFMSA-Thailand และ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้พัฒนา ไลน์ OA ‘CovidSelfCheck’ หรือ ‘เพื่อนช่วยเช็ค’ เพื่อติดตามอาการผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวฯ โดยตัวระบบจะทำการประเมินอาการผู้ป่วยและส่งผลการประเมินให้แพทย์เพื่อใช้ในการวางแผนการดูแลรักษาต่อไป ระบบนี้สามารถลดขั้นตอนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และจะ ช่วยให้รับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าถึงระบบการรักษาได้มากขึ้น หลังจากนี้เครือข่ายฯจะพัฒนาระบบเพื่อให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบการรักษาได้ดีมากยิ่งขึ้น” นายสุวินัย กล่าว
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ