AEC คว้าเมกะโปรเจกต์ EEC มูลค่าคุมงานกว่า 466 ลบ.

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

AEC คว้าเมกะโปรเจกต์ EEC มูลค่าคุมงานกว่า 466 ลบ.


“เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง” คว้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มูลค่าคุมงานก่อสร้างรวมกว่า 659 ลบ. โดยเป็นมูลค่าคุมงานในส่วนของเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง (AEC) กว่า 466 ลบ. ล่าสุด เซ็นลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน         

นายไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) เปิดเผยถึงความสำเร็จ ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานออกแบบและก่อสร้างโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะที่ 1 ซึ่งมีมูลค่าคุมงานก่อสร้างรวม 659, 500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นมูลค่าคุมงานในส่วนที่เอเชี่ยน เอ็นจิเนี่ยริ่ง (AEC) ได้รับจำนวน 466,728,150 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 40 เดือน และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 1 ปี 2568

โดยล่าสุด ได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

 สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ถือเป็นโครงการใหญ่และสำคัญในภาคอุตสาหกรรมตะวันออก (EEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ สนามบินอู่ตะเภาเป็น “สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งที่ 3" ซึ่งจะสร้างรถไฟความเร็วสูง เชื่อมกับสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ทำให้ทั้ง 3 สนามบินสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้มากถึง 200 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ โครงการฯ จะทำให้เกิดศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเป้าหมาย โดยเฉพาะการเป็น “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ Logistics & Aviation” รวมถึงการเป็นศูนย์กลางของ “มหานครการบินภาคตะวันออก” ที่จะครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เมือง ประมาณ 30 ก.ม. โดยรอบสนามบิน (พัทยาถึงระยอง) ซึ่งเป็นการสานต่อเจตนารมณ์การพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดที่ต้องการให้เกิดเป็นเมืองท่าและเมืองธุรกิจสำคัญของประเทศไทย 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ