“กรมส่งเสริมการเกษตร” พลิกวิกฤตสู่โอกาสเปิดตลาดออนไลน์ ดันสินค้าไทยโตเข้มแข็ง

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564

“กรมส่งเสริมการเกษตร” พลิกวิกฤตสู่โอกาสเปิดตลาดออนไลน์ ดันสินค้าไทยโตเข้มแข็ง


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่มาของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “Shop & Share สินค้าออนไลน์ สไตล์วิสาหกิจชุมชน” โดยระบุว่า จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการจับจ่ายสินค้าหลังผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ต้องเว้นระยะห่าง งดออกจากบ้าน และผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น กลุ่มธุรกิจชุมชนซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทย จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ดี ในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ผ่านมานั้น ต้องยอมรับว่าส่งกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าและยอดขายของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เป็นอย่างมาก กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ยังมีอีกหน้าที่หนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนให้สามารถดำเนินกิจการซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งด้วย จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ให้กับวิสาหกิจชุมชนและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการค้าโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามยุค New Normal (วิถีปกติใหม่) และเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งคาดการณ์ว่ากิจกรรมนี้จะเป็นมีส่วนช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถกระจายสินค้าได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดสรรสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีความโดดเด่นและผลิตโดยวิสาหกิจชุมชน จากทั่วประประเทศ ประกอบด้วย อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพร สิ่งประดิษฐ์และเครื่องจักสาน เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีศักยภาพด้านการผลิตและการตลาด ไม่น้อยกว่า 100 รายการ มาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อทั้งสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค อาทิ ผ้ามัดหมี่ทอมือ ผ้าไหมลายแคนแก่นคูณ ปลาดุกแผ่นกรอบพร้อมทาน กะปิหลอด น้ำกะทิทุเรียน, ช็อคบอล มะพร้าวเคลือบช็อคโกแลต รวมไปถึงกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูงในขณะนี้ เช่น กระเทียมดำ ขิงผสมขมิ้นชัน ขิงผง กระชายผง มะนาวในน้ำผึ้ง, ผักผลไม้อบกรอบ เครื่องดื่มกล้วยผง กาแฟสายพันธุ์ไทย และเครื่องดื่มกล้วยผสมธัญพืชสำเร็จรูป เป็นต้น

กิจกรรม Shop & Share สินค้าออนไลน์ สไตล์วิสาหกิจชุมชน ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้นนี้ เราหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางและเป็นสื่อกลาง ในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเห็นถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนไทยที่สามารถผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

สำหรับช่องทางการตลาดออนไลน์นี้ ต่อไปในอนาคตคาดว่าจะเป็นช่องทางการค้าหลักที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วและกว้างขวาง และเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้ปรับตัวเท่าทันต่อการแข่งขัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยทุกท่านสามารถอุดหนุนสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ผ่านช่องทางออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนได้โดยตรง หรือ ช่องทางตลาดเกษตรกรออนไลน์ ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซี่งปัจจุบัน มีวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าผ่านเว็ปไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ จำนวน 648 วิสาหกิจชุมชน รายการสินค้ากว่า 800 รายการ และมียอดขายตั้งแต่เริ่มดำเนินการแล้วกว่า 200 ล้านบาท
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ