THAC เปิดตัวฑูตอนุญาโตฯ“มาร์ค-ศิวัช” ตุลาการคนแรกของไทย

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

THAC เปิดตัวฑูตอนุญาโตฯ“มาร์ค-ศิวัช” ตุลาการคนแรกของไทย


เปิดตัวฑูตสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC (Thailand Arbitration Center) แต่งตั้ง “มาร์ค” ศิวัช จำลองกุล ดารานักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง รับตำแหน่งฑูตอนุญาโตตุลาการคนแรกของเมืองไทย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการทั่วไป ได้เข้าใจต่อวิธีการทำงานของการระงับข้อพิพาททางเลือก เพื่อช่วยยุติปัญหาโดยไม่ต้องผ่านชั้นศาล และยังสามารถสานต่อความสัมพันธ์ร่วมกันต่อไปได้ ในอนาคต

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC : Thailand Arbitration Center กล่าวว่า ปัญหาความขัดแย้ง สำคัญประการหนึ่งของสังคมและผู้ประกอบการในประเทศไทย คือการขาดความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ถูกต้อง โดยท้ายที่สุดจุดจบของปัญหากลายเป็นคดีความและเรื่องราวต้องไปอยู่ในชั้นศาล ทำให้เสียเวลา เสียเงิน เสียชื่อเสียง และเสียความสัมพันธ์ ทางสถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของสังคมและผู้ประกอบการในการเข้าถึงข้อมูลและการรับรู้ต่อการระงับข้อพิพาททางเลือก THAC จึงได้ทำการแต่งตั้ง มาร์ค ศิวัช จำลองกุล ฑูตอนุญาโตตุลาการ คนแรกของเมืองไทย เพื่อเป็นตัวแทนในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการระงับข้อพิพาททางเลือกของสถาบันฯ เพื่อช่วยยุติปัญหาโดยไม่ต้องผ่านชั้นศาล และยังเป็นการรักษาความสัมพันธ์ ทำให้ยังสามารถดำเนินชีวิตและธุรกิจร่วมกันต่อไปได้ ในอนาคต

ภารกิจหลักที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC) ได้วางแผนการดำเนินงานให้กับฑูตอนุญาโตตุลาการ (1) สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการทั่วไปเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกและการให้บริการของสถาบันฯ (2) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ทั้งนี้ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC) เป็นสถาบันฯ ที่ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ และประนอมข้อพิพาทในระดับสากล การให้บริการด้านข้อพิพาทของสถาบันฯ นั้นครอบคลุมข้อพิพาททั้งทางด้านแพ่งและพาณิชย์ โดยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในหลากหลายอาชีพ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและมุ่งหาทางออกร่วมกันตามที่คู่พิพาทต้องการ

 บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ