รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ มอบเกียรติบัตร

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ มอบเกียรติบัตร 
วิรา ยากะจิ ณ พิกุล  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร  มอบของที่ระลึก จากนั้นได้มอบโอวาทในการปฏิบัติตนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน ให้แก่เด็กและเยาวชนในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ หลักสูตร : กิจการร้านกาแฟเบื้องต้น  รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมใหญ่ ๗ – ๐๑ ชั้น ๗ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ