แสดงความยินดี

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แสดงความยินดี


พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็นประธานในพิธี แสดงความยินดีแก่  พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย เนื่องในโอกาส มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศ พลเรือตรี เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน องค์กร ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพเรือและประเทศชาติโดยส่วนรวม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งพิธีจัดให้มีขึ้น  ณ ห้องรับรอง  กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม  โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ รวมถึงครอบครัวของ พลเรือตรี ทองย้อย  แสงสินชัย ร่วมในพิธีบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ