“ฟูจิฟิล์ม” เดินหน้าแคมเปญ “NEVER STOP” รุกกลุ่มธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

วันอังคารที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

“ฟูจิฟิล์ม” เดินหน้าแคมเปญ “NEVER STOP” รุกกลุ่มธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ


นายยูโตะ คุมาไก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการวางแผนงานการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนและประสบความสำเร็จในแบบระยะยาวตามเป้าที่วางไว้ในปี 2030  นั้นคือเรายังคงยืนหยัดในการดำเนินงานในแผนงานที่ยั่งยืนทั้งต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ วิถีชีวิตของผู้คน วิถีการทำงานและซัพพลายเชน โดยเราจะนำในส่วนของคุณค่าธุรกิจที่เราพัฒนามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถของเทคโนโลยี ,วัฒนธรรมองค์กร , ทรัพยากรมนุษย์ , ความแข็งแกรงของแบรนด์ และเครือข่ายที่เรามีอยู่ทั่วโลกมาผลักดันธุรกิจของฟูจิฟิล์มภายใต้กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

ดังนั้น เพื่อที่จะให้แผนธุรกิจระยะยาวที่เราวางไว้เป็นไปตามเป้าหมาย เราจึงได้วางแผนงานธุรกิจระยะกลางที่เรียกว่า Vision 2023 ด้วยการเพิ่มความแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจเครื่องมือการแพทย์และการดูแลสุขภาพให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวภายใต้ 3  พันธกิจที่เราจะมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจ คือ 1.ขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการเติบโตในแต่ละพื้นที่  2. โปรโมทในส่วน “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation)” ของบริษัท และ 3. ขับเคลื่อนบุคลากรให้มีประสิทธิภาพที่จะช่วยทำให้ธุรกิจของฟูจิฟิล์มมีการเติบโตทั่วโลก โดยการที่เราจะทำให้พันธกิจดังกล่าวประสบความสำเร็จได้นั้น เราจึงได้นำเทคโนโลยีที่เป็นธุรกิจหลักของเรามาต่อยอด ภายใต้แคมเปญทั่วโลกของฟูจิฟิล์ม “NEVER STOP” ที่ไม่หยุดยั้งในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ช่วยยกระดับการวินิจฉัยโรคอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม Contribution Society

นายยูโตะ กล่าวต่อว่า สำหรับกลยุทธ์การผลักดันธุรกิจเครื่องมือแพทย์และการดูแลสุขภาพในประเทศไทยเราตั้งเป้าเป็นบริษัทเบอร์หนึ่งในด้าน Medical Imaging Solution ในเมืองไทยในการนำผลิตภัณฑ์ของเราให้ตอบแทนสู่สังคมและทำให้สาธารณสุขของคนไทยที่ดีขึ้น ด้วยการสานต่อแคมเปญทั่วโลกของฟูจิฟิล์ม “NEVER STOP” อย่างต่อเนื่อง คือการที่ฟูจิฟิล์มขยายธุรกิจทางด้านการแพทย์ Medical & Healthcare ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของบริษัทฯ โดยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อวงการแพทย์ พร้อมกับการสร้างการจดจำแบรนด์ฟูจิฟิล์มของคนทั่วไปในฐานะผู้นำทางการคิดค้นนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์อย่างครบวงจร เราได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระดับสูงกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพแม่นยำมากขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาผู้ป่วยง่ายขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา ลดภาระและความเสี่ยงของแพทย์ โดยมุ่งเน้นใน 2 ส่วน คือ ด้านสารสนเทศ (Healthcare IT)  และด้านอุปกรณ์การแพทย์ (Medical Equipment)  โดยทางฟูจิฟิล์มนำเทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์)  มาช่วยในการวินิจฉัยและการรักษาโรค ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ได้วินิจฉัยอย่างรวดเร็วและแม่นยำขึ้น

ปัจจุบันฟูจิฟิล์มผลิตและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ มากมาย เช่น เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่ หรือ Portable Digital X-Ray, กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร Endoscopy, เครื่องอัลตราซาวนด์ Sonosite, เครื่องตรวจเต้านม Mammography, ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ PACS-Picture Archiving and Communication System ระบบการส่งรับ จัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (Medical Images) ในรูปแบบดิจิตอล ภายใต้ชื่อ Synapse และล่าสุด ฟูจิฟิล์มบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ควบรวมบริษัท Hitachi Healthcare มาเสริมทัพ ในเรื่องเครื่องมือแพทย์ ทางด้าน  MRI และ CT Scan ตอกย้ำการสร้างแบรนด์ ฟูจิฟิล์มให้เป็น “No.1 Total Medical Imaging Solution” 

“พร้อมกันนี้ ฟูจิฟิล์มได้จัดเตรียมแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในรูปแบบ Total Communication เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ฟูจิฟิล์มทางด้าน Medical & Healthcare ภายใต้แคมเปญทั่วโลกของฟูจิฟิล์ม “Never Stop” โดยการถ่ายทอดนวัตกรรมทางการแพทย์ของฟูจิฟิล์มผ่านสื่อ OOH Media ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ บริเวณทางด่วนดินแดงและหนังวีดิโอ Never Stop นวัตกรรมทางการแพทย์ ความยาว 30 วินาที ใน Social Media และ YouTube ซึ่งสื่อให้เห็นถึง ฟูจิฟิล์มเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีทางการแพทย์ และไม่หยุดยั้งในการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของโลกที่ดีขึ้น และยังเตรียมแผนในการทำสื่อประชาสัมพันธ์หนังวีดิโอ 120 วินาที และสื่ออื่น ๆ ในราวเดือนธันวาคมนี้อีกด้วย” นายคุมาไก กล่าว

ด้าน นายฐาปกรณ์ จิตติเลิศวุฒิ Head of Business Unit, Medical Systems กล่าวต่อว่า  ธุรกิจตลาดเครื่องมือทางการแพทย์ในประเทศไทย เป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างสูง ปัจจุบันคนเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ทำให้ความต้องการทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งโรงพยาบาลในไทยได้มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เมดิคัลดิจิตอลนำมามีส่วนช่วยในการวินิจฉัยโรคมากขึ้น  ซึ่งฟูจิฟิล์มได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำมากกว่า 100 แห่ง ในประเทศไทย ที่ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ของฟูจิฟิล์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ที่ทวีความรุนแรงมาก ก็ถือเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อธุรกิจของฟูจิฟิล์ม เนื่องจากมีความต้องการของสินค้าในเรื่องโควิดมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัล (Portable X-Ray FDR Nano with AI) ที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ AI Technology หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้ชื่อ “REiLI”  ที่สามารถตรวจภาพรังสีปอดให้ทันท่วงที เครื่องสามารถตรวจเจอสิ่งผิดปกติ ระบบ  AI จะ Detect แล้วแสดงผลผ่านจอมอนิเตอร์ ทางทีมแพทย์ก็จะสามารถตรวจสอบความผิดปกติได้ทันที ทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจ ซึ่งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาการทำงานของแพทย์ได้เป็นอย่างดี  ทำให้เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ และทางฟูจิฟิล์ม ยังมีเครื่อง FDR XAir with AI ซึ่งเป็นเครื่องเอกซเรย์ขนาดเล็ก แบบพกพาเคลื่อนที่ได้ สามารถนำไปตรวจภาพเอกซเรย์ในกรณีตรวจฉุกเฉิน หรือภาคสนามที่ห่างไกล และพื้นที่จำกัด เพื่อเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว 

ล่าสุด ฟูจิฟิล์มยังได้นำเข้าชุดตรวจโควิด 19 (Antigen Test)  Ag Test สำหรับ Professional Use ซึ่งเป็นการใช้กับประชาชนทั่วไป โดยต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรทางการแพทย์   และผลิตภัณฑ์ทางด้านการป้องกันเชื้อโรคหรือแบคทีเรีย ต่าง ๆ เช่น สเปรย์แอลกฮออล์ Hydro Ag+ ที่ใช้ในโรงพยาบาล และในครัวเรือน ที่กำลังจะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ตอกย้ำการสร้างแบรนด์ ให้เป็น “No.1 Total Medical Imaging Solution” เพื่อให้วงการแพทย์มีเครื่องมือในการดูแลป้องกัน และวินิจฉัยที่ครบวงจรในทุกมิติการรักษา อีกทั้ง ฟูจิฟิล์มยังนำเอาเทคโนโลยี AI ไปพัฒนากับเครื่องมือการแพทย์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร Endoscopy และระบบการจัดการฐานข้อมูลการส่องกล้อง Envision Next ที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลของผู้ป่วย ลดขั้นตอนของบุคลากรทางการแพทย์ หรือเครื่อง Point of Care อัลตราซาวด์ที่เป็นผู้นำตลาดในอเมริกา Sonosite  ที่สามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล และเครื่องตรวจเต้านม Mammography with AI ทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและความแม่นยำเพื่อช่วยเหลือแพทย์ในการวินิจฉัย เห็นได้ว่าฟูจิฟิล์มได้มุ่งมั่นกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง

“นอกจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อช่วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ฟูจิฟิล์มยังรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ Contribution Society ซึ่งถือเป็นนโยบายหลัก ที่ฟูจิฟิล์มจะให้กับสังคม ไม่ว่าสถานการณ์โควิด 19 จะหนักอยู่ในขณะนี้หรือความต้องการสนับสนุนเครื่องมือการแพทย์ ฟูจิฟิล์มจะให้ความช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์และส่งทีมงานของฟูจิฟิล์มลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน้างานอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นหน้าที่และบทบาทสำคัญของฟูจิฟล์มที่ต้องดูแลและช่วยเหลือสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้น” นายฐาปกรณ์ กล่าว

นายฐาปกรณ์ กล่าวปิดท้ายว่า สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องสถานการณ์โควิด-19  โดยในปีที่แล้วประมาณการว่าตัวเลข GDP ในประเทศน่าจะติดลบประมาณ 6% และเป็นที่แน่นอนจากการล็อกดาวน์ ปิดประเทศ ส่งผลในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมาก และก็ยังส่งผลต่อธุรกิจ  “Medical Tourism” ด้วยเช่นกัน จากที่ปกติมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวไทยประมาณหลักล้านคนต่อปี แต่ปีนี้น่าจะอยู่ที่ราว 1-2 แสนคน ซึ่งถือว่ากระทบต่อรายได้ของธุรกิจสุขภาพในไทยอย่างมากเช่นกันอย่างไรก็ตามจากนโยบายรัฐที่มีการประกาศเปิดประเทศในต้นเดือน พ.ย. 64 นั้น และมีการผ่อนคลายปลดล็อกต่างๆ มากขึ้น ทางเรามองว่าเป็นปัจจัยบวกเพราะจะทำให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น และเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา โดยคาดการณ์ว่าภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศไทยน่าจะเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น และจะส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจทางด้านการแพทย์ Medical & Healthcare มีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ