EXIM BANK สมทบทุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

EXIM BANK สมทบทุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมผู้บริหาร EXIM BANK มอบเงินบริจาคในนามธนาคารและที่ได้รับสมทบจากผู้บริหาร พนักงาน EXIM BANK ในโอกาสครบรอบการเปิดดำเนินงานของ EXIM BANK และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลของธนาคาร จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ให้แก่ ผศ. นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และ ผศ. ดร. นพ. นพพร อภิวัฒนากุล (ที่ 3 จากซ้าย)  อาจารย์หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษาและการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ