NV โรดโชว์ออนไลน์พบนลท.-พร้อมเทรดใน SET

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

NV โรดโชว์ออนไลน์พบนลท.-พร้อมเทรดใน SET


 
นวพล จันทร์จุฑามาศ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ยุพิน จันทร์จุฑามาศ  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน  อิศเรศ จรรยาวรรณสิริ  รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) หรือ NV ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัทแคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท โดยมีเป้าหมายให้นักลงทุนเข้าใจภาพรวมการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงานในอนาคต และโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ บนแพลตฟอร์มออนไลน์  บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ