ไทยพาณิชย์ หนุน ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ และ ฟู้ด อีควิปเม้นท์ คว้ารางวัล SMEs Excellence Awards 2021

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ไทยพาณิชย์ หนุน ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ และ ฟู้ด อีควิปเม้นท์ คว้ารางวัล SMEs Excellence Awards 2021


ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE Consultant) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทธุรกิจบริการ (Services) และบริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด ได้รับรางวัล Gold Award ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (Trading) จากเวทีประกาศผลรางวัล SMEs Excellence Awards 2021 จัดขึ้นโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้เสนอชื่อเอสเอ็มอีทั้งสองบริษัทเข้าชิงรางวัลในครั้งนี้ เนื่องจากมองเห็นวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจตลอดจนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ทำให้สามารถรับมือกับความท้าทายและการแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัท UAE Consultant ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนบริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ ดำเนินธุรกิจผลิต จำหน่าย ส่งออกและนำเข้าเครื่องจักรผลิตอาหารสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท ธนาคารมุ่งหวังว่าการสนับสนุนให้ลูกค้าได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการมีพลังในการพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมีนางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และนางสาวศิลินลักษ์ ตุลยานันต์ รองประธานฝ่ายบริหาร บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด เมื่อเร็วนี้บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ