ผู้นำยุคใหม่ ต้องมีมากกว่าแค่ประสบการณ์“มหาวิทยาลัยรังสิต”ชูวิสัยทัศน์ ที่ไม่ใช่แค่การเรียนออนไลน์

วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผู้นำยุคใหม่ ต้องมีมากกว่าแค่ประสบการณ์“มหาวิทยาลัยรังสิต”ชูวิสัยทัศน์ ที่ไม่ใช่แค่การเรียนออนไลน์


กว่าหลายปีที่โลกของเราเข้าสู่ยุค Digital Disruption อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่เริ่มเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงองค์กรขนานใหญ่จากธุรกิจมากมายเพื่อปรับตัวให้ทันกับโลกปัจจุบันและไม่กลายเป็นเพียงตำนานเหมือนที่มีตัวอย่างให้เห็นจากบริษัทระดับโลกมากมายในอดีต วงการการศึกษาเองก็ต้องมีการปรับตัวไม่น้อยเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงของวงการการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต

                ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจไว้โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการเปลี่ยนแปลงในทางรูปแบบและทางเนื้อหา

“มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Disruption ในทางรูปแบบการศึกษา มันถูกถ่ายโอนไปอยู่ในระบบออนไลน์สูงและเข้มข้นขึ้นมาก ๆ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน อาจจะเป็นทั้งปัจจัยจากสถานการณ์โควิดด้วย รวมทั้งเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาชี้นำและมีบทบาทสูงมาก”

        ในเชิงเนื้อหา ดร.สุริยะใส ระบุว่า ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับตัวรูปแบบ และยังพบว่ายังมีการผูกขาดความรู้ชุดเดิมอยู่ ส่งผลให้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หรือข้อค้นพบใหม่ ๆ ไม่มีที่ทางที่แน่ชัด “ผมคิดว่าคนเป็นครูเอง ก็ต้องตั้งคำถามกับชุดความรู้ที่เรามีอยู่เหมือนกันว่ามันอธิบายปรากฏการณ์ อธิบายโลก อธิบายสังคมที่เราอยู่หรือที่เกิดขึ้นเนี่ยได้จริงหรือไม่ ความรู้ที่เรามีมันยังเป็นความรู้ที่ยังทันสมัยอยู่ไหม หรือจริง ๆ แล้วเราต้องเปลี่ยน พยายาม เปลี่ยนความรู้ใหม่ ซึ่งก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่สูงมากกับคนในแวดวงการศึกษา” ดร.สุริยะใส กล่าวเสริม

ผู้นำในโลกยุคเก่า vs ผู้ในนำโลกยุคใหม่ จะนำได้ไม่ใช่แค่ประสบการณ์

         นอกเหนือไปจากการเป็นผู้นำที่เก่ง สามารถนำความสามารถที่มีมาใช้เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้แล้ว ยังมีเรื่องใหม่ที่ผู้นำปัจจุบันต้องเปิดกว้างเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวได้เท่าทันโลก “ผู้นำยุคใหม่ ต้องมีทักษะใหม่ ๆ เข้ามาประกอบด้วยเช่น ทักษะในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ทั้งตั้งแต่เรื่องของ เสริมคุณภาพในการสื่อสาร เสริมศักยภาพในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล การคิด การออกแบบ Design Thinking อาจจะไม่ต้องเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแต่ว่าต้องฉลาดใช้ นอกจากนั้นผู้นำดิจิทัลต้องเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดในการบูรณาการศักยภาพความรู้ความสามารถของผู้ตาม ประสบการณ์และทักษะของผู้ตามจะมีส่วนช่วยให้องค์กรพัฒนาเท่าทันโลก เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง” ดร.สุริยะใส กล่าว

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กับการเปลี่ยนยังไงให้ทันโลก

                ที่มหาวิทยาลัยรังสิตไม่เคยหยุดนิ่ง และพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันโลก เห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยมีการทบทวนหลักสูตรอยู่เสมอ รวมไปถึงการทบทวนรายวิชาเช่นกัน ซึ่งแม้ว่าโดยกฎระเบียบของกระทรวงจะกำหนดให้เปลี่ยนทุก ๆ 5 ปีก็ตาม แต่ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมก็ไม่เคยรีรอที่จะปรับรูปแบบและสอดแทรกความรู้ใหม่ ๆ เข้าไปในชั้นเรียนอยู่เสมอโดยไม่ต้องรอให้ถึง 5 ปี นอกจากนั้นยังคงเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อให้สอดรับกับความเป็นไปของยุคสมัย บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านดีไซน์การออกแบบ และการบริหาร เข้าไว้ด้วยกัน “เราเปิดหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิตัลในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีการบูรณาการความรู้ทั้ง 4 แขนงมาเพื่อสร้างวิศวกรทางสังคมให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในระดับท้องถิ่นชุมชน หรือในระดังองค์กร ทั้งเอกชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะทำอย่างไรให้การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ในอดีตเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่ม แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้าถึงได้เป็นวงกว้าง โจทย์ก็คือการนำมาใช้เกิดประโยชน์กับทั้งชุมชนแล้วก็ส่วนรวม และก็สร้างสรรค์ได้ผ่านคนที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างรอบด้าน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง”

       ล่าสุดวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จับร่วมมือกับ THE CAMPUS เพื่อพัฒนาหลักสูตรคอร์สเรียนออนไลน์ที่มากกว่าการเรียนแล้วจบไป เรียนที่ไหนก็ได้ จบแล้วได้เกียรติบัตรรับรอง “เดอะ แคมปัส ก็เป็นกลุ่มก้อนของความคิดใหม่ ๆ ที่ผมคิดว่าจะมาช่วยต่อเติม ช่วยทำให้การเรียนการสอนมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบทบาทในการเรียนออนไลน์ หลายหลักสูตรเริ่มนำมาใช้ ยิ่งโควิดรอบนี้จะมีรอบใหม่อีกหรือไม่เราไม่รู้ การสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพจึงจำเป็น เดอะ แคมปัส ก็จะมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้” ดร.สุริยะใส กล่าวถึงความตั้งใจในการร่วมมือครั้งนี้กับ THE CAMPUS ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาให้สนุกสนาน พร้อมทั้งก้าวทันโลกยุคใหม่ไปพร้อม ๆ กัน

       นอกจากนี้ ทาง THE CAMPUS ยังมีพาร์ทเนอร์อีกมากมายที่รองรับการจ้างงานจากผู้ที่จบหลักสูตรภายใต้โครงการของ THE CAMPUS ทุกแขนง เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่โอกาสในการเรียนที่เข้าถึงง่ายขึ้น โอกาสในการทำงานและโอกาสชีวิตก็มากขึ้นเช่นกัน

สัมผัสประสบการณ์การเรียนออนไลน์ ที่ทุกหลักสูตรรับรองโดยมหาวิทยาลัย พร้อมเกียรติบัตรรับรองส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณได้แล้ววันนี้ ที่ https://extension.thecampus.techบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ