“สมาชิก กฟก.” ขอบคุณรัฐบาล ผลักดันงบกลางกว่า 5.5 พันล้าน ชงครม.อนุมัติฟื้นฟู-แก้หนี้เกษตรกร

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564

“สมาชิก กฟก.” ขอบคุณรัฐบาล ผลักดันงบกลางกว่า 5.5 พันล้าน ชงครม.อนุมัติฟื้นฟู-แก้หนี้เกษตรกร


ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหาร โดยนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท นายสำเริง ปานชาติ นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. นายสมยศ ภิราญคำ นายสมศักดิ์ อยู่รอต รองเลขา และผู้บริหาร่วมให้การต้อนรับ นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ที่ปรึกษาเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย ประมาณ 200 คน เข้ายื่นหนังสือเพื่อขอบคุณ รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ช่วยผลักดันงบกลางปี 2565 แก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ก่อนเสนอ ครม.อนุมัติต่อไป

โดยนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล พร้อมกลุ่มเครือข่ายฯ ได้เดินทางมาในวันนี้ เพื่อขอบคุณคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทุกท่าน ที่ช่วยผลักดันงบกลางฟื้นฟู-แก้หนี้เกษตรกร ก่อนยื่นหนังสือผ่านนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เพื่อขอบคุณรัฐบาลที่ตอบรับช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรต่อไป

ด้าน นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานได้ชี้แจงและรายงานข้อมูล (เพิ่มเติม) ประกอบการนำเสนอของบประมาณสำนักงาน กฟก. งบกลางปี 2565 ต่อรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เพื่อนำเรียนนายกรัฐมนตรีถึงเหตุผลและความจำเป็นของงบประมาณดังกล่าวที่มีต่อเกษตรกรสมาชิก กฟก. ก่อนเสนอ ครม.อนุมัติต่อไป

โดยงบประมาณที่สำนักงานได้นำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,548,062,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยสี่สิบแปดล้านหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย งบบริหารสำนักงานเพื่อการดำเนินงาน จำนวน 230,382,500 บาท ด้านการจัดการหนี้เงินชดเชยที่ กฟก.ได้ทดลองจ่ายชำระหนี้แทนเกษตรกร จำนวน 2,027,680,000 บาท และงบด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 3,290,000,000 บาท

ทาง ตัวแทนเกษตรกรจากทั่วประเทศได้ขอบคุณ รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร งบประมาณส่วนนี้จะช่วยให้สมาชิกได้รับประโยชน์ด้านการฟื้นฟูอาชีพและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งจะมาติดตามกรณีการแก้ไขปัญหาหนี้ 4 ธนาคารของรัฐ เพื่อนำข้อมูลทั้ง 2 หน่วยงานมาประกอบการแก้ไขปัญหาหนี้ และเป็นการสะสางข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรต่อไป

 

 บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ