EXIM BANK รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2022

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

EXIM BANK รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2022


ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัล “Thailand Top Company Awards 2022” ประเภท “Best Cross Border Business Services Awards" รางวัลความเป็นเลิศด้านการให้บริการแก่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศของลูกค้าผู้ประกอบการ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุกตลาดต่างประเทศรวมถึง CLMV ซึ่งมีโอกาสทางธุรกิจและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในโลกยุค Next Normal ได้อย่างประสบความสำเร็จ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวไปสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (ขวา) องคมนตรี ในงาน "Thailand Top Company Awards 2022" จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ประสบความสำเร็จระดับสูงสุดของประเทศ ณ โรงเเรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ