ALPHAX Turnaround-Q1กำไรโต 91%

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ALPHAX Turnaround-Q1กำไรโต 91%


"อัลฟ่า ดิวิชั่นส์"  โชว์ผลงาน Q1/65 กำไรแตะ 32.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.01%  อานิสงส์กำไรพิเศษ ขณะที่บอร์ดใจป้ำอนุมัติเพิ่มทุนแจก ALPHAX-W4 191.39 ล้านหน่วย  แจกฟรีผูถือหุ้นเดิมอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 วอร์แรนท์  ผู้บริหารเผยรอรับรู้กำไรจาก "มะหะทุน" พร้อมลุยกัญชงเต็มพิกัด มั่นใจช่วยสร้างรายได้-กำไรดันผลงานปีนี้ทะลุเป้าโต 200%

นายธีร ชุติวราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ALPHAX เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 32.95 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 91.01%จากงวดเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิเท่ากับ 17.25 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 69 ล้านบาท 

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ALPHAX-W4) จำนวนไม่เกิน 191,398,377 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีกำหนดอายุ 9 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

รวมทั้งมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 47,849,594.25 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนเดิมจำนวน 478,495,943 บาท เป็นจำนวน 526,345,537.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,398,377 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 4 (ALPHAX-W4) จำนวน 191,398,377 หน่วย

ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 98 อาคารอรรถกะวี 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

สำหรับการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 2/2565 บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากธุรกิจสารสกัดกัญชงได้แบบเต็มไตรมาส สนับสนุนผลงานเติบโตได้ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทฯอยู่ระหว่างเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตอีก 100 เท่า โดยได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรแล้ว ซึ่งมีศักยภาพในการป้อนวัตถุดิบ 30,000 กิโลกรัม (30 ตัน) ต่อเดือน และมีกำหนดเดินเครื่องผลิตในช่วงไตรมาส 3/2565 ทำให้คาดว่าในปีนี้ จะมีรายได้จากธุรกิจกัญชงกัญชาประมาณ 450 ล้านบาท

ในส่วนของธุรกิจไฟแนนซ์ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกรรมการโอนหุ้นบริษัท มะหะทุน โฮลดิ้ง จำกัด (MHTH) จำนวนรวม 7,677.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 76.78% เรียบร้อยแล้วทำให้เริ่มรับรู้รายได้และกำไรเข้ามาทันที

ส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันเตรียมจะเปิดตัวโครงการที่เน้นไปทางแนวราบ และโครงการอาคารสำนักงานเพื่อเช่า คาดว่าในปีนี้จะมีการเปิดตัวโครงการทั้งหมด 4-5 โครงการมูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาทโดยยังคงมองหาที่ดินที่สามารถพัฒนา Product ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจ 3 ธุรกิจหลักได้เต็มที่ทำให้มั่นใจว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตในปีนี้ก้าวกระโดดกว่า 200% จากปีก่อน โดยบริษัทฯคาดหวังว่า ธุรกิจสกัดสารกัญชงกัญชาจะเป็น New S-Curve ในอนาคตบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ