ธ.ก.ส.และกรมส่งเสริมการเกษตรดูงานเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ธ.ก.ส.และกรมส่งเสริมการเกษตรดูงานเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและกรรมการ ธ.ก.ส. นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัย    นายสุนทร ตาละลักษณ์ นายวิจารย์ สิมาฉายา กรรมการ ธ.ก.ส. และนายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจรของบริษัท คูโบต้า จำกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร รวมถึงการวางแนวทางความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ     มาพัฒนาภาคการเกษตร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับเกษตรกรต่อไป เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565      ณ คูโบต้า ฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ