ผบ.ทร.ร่วมประชุมผบ.ทร.ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผบ.ทร.ร่วมประชุมผบ.ทร.ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมประชุม เตรียมการจัดประชุม ผู้บัญชาการ ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย (The 6th Multilateral Maritime Virtual Key Leader Engagement – KLE) ผ่านระบบ Microsoft Team ร่วมกับ ผู้บัญชาการทหารเรือมิตรประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย จำนวน 17 ประเทศ โดยมี พลเรือเอก Samuel Paparo ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อ "Maritime Mutual Support in Peacetime" โดยเปิดโอกาสให้ ทร.มิตรประเทศ ร่วมแสดงความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ ในการร่วมมือ การสนับสนุน และการช่วยเหลือกันทางทะเลในยามสงบในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) การป้องกันภัยพิบัติและอุบัติภัยทางทะเล การรักษาความปลอดภัยในเส้นทางเดินเรือจากภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ  การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (SAR) และการรักษากฎหมายทางทะเล ซึ่ง กองทัพเรือ มีความพร้อมที่จะร่วมมือและสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศเสมอบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ