“ศิริภรณ์ พุทธรักษ์” CEO “ฟินน์ อินฟินิตี้” จัดยิ่งใหญ่ มอบวุฒิบัตรบุคลากรที่จบหลักสูตร Fin Academy Level 4 รุ่นแรก

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

“ศิริภรณ์ พุทธรักษ์” CEO “ฟินน์ อินฟินิตี้” จัดยิ่งใหญ่ มอบวุฒิบัตรบุคลากรที่จบหลักสูตร Fin Academy Level 4 รุ่นแรก


นางสาวศิริภรณ์ พุทธรักษ์ CEO บริษัท ฟินน์ อินฟินิตี้ จำกัด (FIN Infinity) บริษัทที่ปรึกษาการเงินขนาดใหญ่ย่านเมืองทองธานี  และเป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายพิเศษ ของบริษัท เอไอเอ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่บุคลากรที่จบหลักสูตร Fin Academy Level 4 เป็นรุ่นแรก จำนวน 22 ท่าน พร้อมเชิดชูเกียรติตัวแทนที่ประสบความสำเร็จในระดับ MDRT, COT และ TOT มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร FIN Planner และมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์ ปาร์ค เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565

นางสาวศิริภรณ์ พุทธรักษ์ CEO บริษัท ฟินน์ อินฟินิตี้ จำกัด (FIN Infinity) เปิดเผยว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมาทางกลุ่มมีผลการดำเนินงานรับเบี้ยใหม่เข้ามากว่า 360 ล้านบาท เติบโต 30% และในปี 2565 ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีเบี้ยใหม่ประมาณ 350 ล้านบาท ล่าสุดได้จัดงานมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner) จากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) หรือ มีคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner) หรือ AFPT (Associate Financial Planner Thailand) จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC (Investment Consultant) และใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งได้เลื่อนการจัดการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 จากสถานการ์การแพร่ระบาดของโควิด โดยนักวางแผนการเงินที่จบหลักสูตรนี้ สามารถทำงานอย่างมืออาชีพ เป็นระบบ และให้บริการด้านการวางแผนการเงินและวางแผนชีวิตให้กับผู้รับคำปรึกษาได้อย่างครบวงจร

สำหรับผู้ที่จบหลักสูตร Fin Academy Level 4 เป็นรุ่นแรก จำนวน 22 ท่าน ได้แก่ น.ส. สิริวรรณ ชาคริตฐากูร, นายจิตติน ต่ายทรัพย์, น.ส. พิสมัย สุภาพ, นายธนกร ปัณทุราสัญญ์, นายวิทยา เกรียงบูรณนันท์, นายชวลิต ลีลาภรณ์, นางกิติยรัตน์ วุฒิไชยกาญจน์,น.ส. ณิชาภา สมศรีเดชธนา,  น.ส. ณัฐกานต์ คำนึงธรรม, น.ส. ณัฏฐณิชชา ช่วงหาราช, น.ส. นวรัตน์ ศิวะโกศิษฐ, น.ส. ปทิตตา ศรีครินทร์, น.ส. ปิยวรรณ ทัพกรุง, น.ส. ปิยะนุช เอี่ยมสมบูรณ์, นายพัชร์ธนัท ทักษรัตน์นันท์, น.ส. พิกุล ยาวะโร, น.ส. วิลาสินี ป้อมทอง, น.ส. ศรัญญา ขำทวีพรหม, น.ส. ศรีสมบัติ แวงชิน, นายสัจพร พึงพิพัฒน์, น.ส. สิริลักษณ์ ตั้งประสิทธิภาพ และ นายเอกกร ต้นทองอิงกานต์

หลักสูตร FIN Academy ประกอบด้วย Fin Academy Level 1 ความรู้การประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์พื้นฐานสำหรับตัวแทนใหม่ ดูแลโดย นางสาวพิสมัย สุภาพ FIN Academy Level 2 ดูแล โดยนายธนกร ปัณทุราสัญญ์ ในระดับนี้ ผู้เรียนจะต้องสอบผ่าน Investment Consultant License พร้อมทั้งเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวางแผนการประกันชีวิตระดับสูง ที่เน้นทักษะการวางแผนการเงินแบบเฉพาะด้าน เช่น การวางแผนคุ้มครองรายได้ ความคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรง กองทุนการศึกษาบุตร การวางแผนภาษีส่วนบุคคล การวางแผนเกษียณอายุ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ที่จะเป็นตัวช่วยในการวางแผนให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายของตนเองได้อย่างดียิ่งขี้น
FIN Academy Level 3 เน้นความรู้ภาคปฏิบัติที่มากขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนความเสี่ยง รวมทั้งการวางแผนการเงินด้วยกองทุนต่าง ๆ โดยมี นายวิทยา  เกรียงบูรณนันท์ เป็นผู้ดูแลการสอนในระดับนี้  ผู้เรียนจะต้องมีใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัย จึงจะถือว่าผ่าน FIN Academy Level 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของหลักสูตร ผู้เรียนจะต้องสามารถทำแผนการเงิน ให้กับผู้รับคำปรึกษาได้ มีนายชวลิต ลีลาภรณ์ ที่ปรึกษาการเงิน CFP ผู้เป็นวิทยากรประจำของหลักสูตร FChFP และ AChFP เป็นผู้ดูแล

นางสาวศิริภรณ์ กล่าวด้วยว่า ในวันเดียวกันนี้ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้แก่ตัวแทนที่ประสบความสำเร็จในระดับ Million Dollar Round Table หรือเรียกว่า MDRT คือคุณวุฒิอันทรงเกียรติของวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินในระดับสากลที่ทุกคนทั่วโลกให้การยอมรับ และมีการร่วมประชุมทุกปีในประเทศอเมริกา แคนนาดาและประเทศแถบยุโรป โดยมีผู้ร่วมประชุมทั่วโลกกว่า 50,000 คน และในปี 2564 AIA ประเทศไทย มีตัวแทนที่สามารถพิชิตคุณวุฒิ MDRT ได้เป็นมากที่สุดอันดับ 1 ของประเทศไทยจำนวน 2,551 ท่าน

ทั้งนี้ ตัวแทนที่จะพิชิตผลงานยอดขายได้ในระดับ MDRT ต้องมียอดเบี้ยประกันรวมอนุมัติรวม 1,776,400 บาท หรือค่าบำเหน็จรวม 888,2000 บาท COT Court of The Table ต้องมีผลงานเป็น 3 เท่าของคุณวุฒิ MDRT หรือต้องมียอดเบี้ยประกันอนุมัติรวม 5,329,200 บาท หรือค่าบำเหน็จรวม 2,664,600 บาท TOT Top of The Table ต้องมีผลงานเป็น 6 เท่าของคุณวุฒิ MDRTหรือต้องมียอดเบี้ยประกันอนุมัติรวม 10,658,400 บาท หรือค่าบำเหน็จรวม 5,329,200 บาท โดยในปี 2564 คุณชลขวัญ ปฐมาวรชัย ประธานสโมสร MDRT สำนักงานคุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ มีตัวแทนที่สามารถพิชิตคุณวุฒิ MDRT ได้สูงถึงจำนวน 62 ท่าน COT ได้สูงถึงจำนวน 5 ท่าน และ TOT ได้สูงถึงจำนวน 2 ท่าน

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร FIN Planner โดย “ครูจุ๋ม” ศิริภรณ์ พุทธรักษ์ เป็นผู้อำนวยการสอนเอง ทั้งริเริ่มหลักสูตร เฟ้นหายอดฝีมือในวงการนักวางแผนการเงินมาร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญและถ่ายทอดเคล็ดวิชาความรู้ที่ถูกต้องให้นักเรียนในหลักสูตร เปลี่ยนจากนักขายประกัน พัฒนาเป็นนักวางแผนการเงินและการลงทุน จากยอดขายธรรมดา ปั้นสู่ดาวจนเป็นยอดนักขายระดับ Prestige ที่สามารถพิชิตทุนประกันชีวิตระดับสูงมากกว่า 10,000,000 บาทขึ้นไป ด้วยการวางแผนการเงิน ซึ่งในปีนี้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมและมีผลงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวนทั้งสิ้น 17 ท่าน

และสุดท้ายมูลนิธิเสถียร พุทธรักษ์ นำโดยประธานมูลนิธิ คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ ได้มอบโอกาสทางการศึกษา แก่บุตรของ ผู้บริหาร ตัวแทน เลขานุการและแม่บ้านชาวสำนักงาน FIN Infinity ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีกำลังใจ ในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจบุญร่วมมอบทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 21 ท่าน เพื่อส่งต่อให้น้องๆ จำนวน 21 คนด้วยกันบริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ