เปิดมุมมอง “ผู้นำรุ่นใหม่ไทย กับประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกัน อาเซียน-จีน”

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เปิดมุมมอง “ผู้นำรุ่นใหม่ไทย กับประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกัน อาเซียน-จีน”


สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  ร่วมกับศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก สำนักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีน ร่วมจัดการสัมมนาเรื่อง “ผู้นำรุ่นใหม่ไทย กับประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกัน อาเซียน-จีน”  ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00-16.20 น. ณ ห้องประชุม สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 15  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย  ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ

          จากนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อ “ความร่วมมืออาเซียน-จีนในสายตาผู้นำรุ่นใหม่ไทย” โดยวิทยากรจากหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ นายอุดม สุขสุดประเสริฐ  อดีตนายกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่  นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ  ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย  พรรคไทยสร้างไทย  ดร.วิรุฬห์ พิชัยวงศ์ภักดี  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน  นายจตุรงค์ กอบแก้ว  บรรณาธิการข่าว EEC NEWS  นางสาวอรทิพย์ ทัศนีย์ทอง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ดำเนินการเสวนาโดย นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการ The Leader Asia

          การสัมมนาครั้งนี้มีหน่วยงานดำเนินการโดย  ศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก สำนักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีนประจำประเทศไทย  ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน  สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และThe Leader Asia

          ร่วมสนับสนุนโดยสถาบันเพื่อการพัฒนาและยุทธศาสตร์แห่งชาติ ประจำมหาวิทยาลัยประชาชนแห่งประเทศจีน  ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ศูนย์วิจัยจีนศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สมาคมครูจีน (ประเทศไทย)  สมาคมการค้าไทย-กว่างซี  นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 และหนังสือพิมพ์บางกอก ทูเดย์

          อนึ่ง การสัมมนาครั้งนี้จำกัดจำนวนผู้เข้าฟัง  ผู้สนใจต้องแจ้งความประสงค์สำรองที่นั่งล่วงหน้าทาง  Line ID : 081-9156262 หรือ E-mail : Jutima_news@hotmail.com

         บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ