ผู้นำสตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผู้นำสตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์


ผู้นำสตรีทั่วโลกร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก2022 (Global Summit of Women 2022) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  โดยมีผู้นำสตรีที่เข้าร่วมพิธีลั่นระฆัง ได้แก่ เกศรา มัญชุศรี กรรมการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกฝ่ายไทย กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกฝ่ายไทย และอดีตรมว.การท่องเที่ยวและกีฬา, ไอรีน นาทิวิแดด ประธานการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2022 และประธานคอร์ปอเรท วีเมน ไดเร็คเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (CWDI), รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ