“เบทาโกร” ส่งแคมเปญ “Connect all the differences with Betagro quality” เชื่อมทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ชู BQM สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

“เบทาโกร” ส่งแคมเปญ “Connect all the differences with Betagro quality” เชื่อมทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ชู BQM สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค


“เบทาโกร” ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสู่ผู้บริโภค ส่งแคมเปญ “Connect all the differences with Betagro quality” เชื่อมทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง วางใจได้ด้วยมาตรฐานอาหารเดียวกันจากเบทาโกร ชู “BQM” สัญลักษณ์ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ด้านความปลอดภัยของอาหารสูงสุด ครอบคลุมการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากล ตั้งแต่การเพาะพันธุ์ฟาร์มต้นทางจนถึงกระบวนการผลิตและแปรรูปอย่างเคร่งครัดตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าบนความแตกต่างที่หลากหลาย ทุกผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเบทาโกรสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างตรงใจ

ดร.โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เบทาโกรให้ความสำคัญและติดตามความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ให้เข้าถึงทุกความต้องการบนความแตกต่างของไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทุกคนทั่วโลกบนบริบทของความแตกต่างของผู้บริโภคในยุคนี้ที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อม ทั้งในด้านความคิด ความชอบ ความเชื่อ รูปแบบการใช้ชีวิต หรือแม้แต่ความต่างของตัวตนที่เปิดกว้าง

ด้วยเหตุนี้ เบทาโกรจึงได้ออกแคมเปญ “Connect all the differences with Betagro quality ชีวิตแตกต่าง แต่เรื่องอาหารวางใจมาตรฐานเบทาโกร” เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยมุ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบอาหารคุณภาพ บนความต้องการที่แตกต่างในทุกรูปแบบของการใช้ชีวิต ภายใต้มาตรฐาน “BQM” ซึ่งไม่ว่าจะมีความหลากหลายอย่างไร แต่ทุกคนยังคงเลือก “อาหารที่มีคุณภาพ ” เป็นสิ่งเชื่อมโยงความเหมือนในความต่างอย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพและโภชนาการที่ดี ที่จะมีส่วนช่วยให้สามารถเลือกใช้ชีวิตได้ในแบบที่ต้องการ 

ด้าน นายไตรรัตน์ ทองปลอด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโปรตีน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ มีส่วนสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นที่มาของแนวคิด Smart food, Good life ที่ผลักดันให้เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอาหารคุณภาพให้ผู้บริโภคทุกคนได้มั่นใจ ด้วยมาตรฐานการจัดการเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร (Betagro Quality Management: BQM) ซึ่งเป็นมาตรฐาน 24/7 มีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานอาหารระดับสากล ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของเบทาโกร นอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการบนไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างได้อย่างตรงใจแล้ว ยังวางใจในมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

สำหรับ Betagro Quality Management หรือ “BQM” เป็นมาตรฐานการจัดการคุณภาพในด้านความปลอดภัยของอาหาร คุณภาพอาหาร สวัสดิภาพสัตว์ ความใส่ใจในการบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งจะต้องเป็นมาตรฐานขั้นสูงมาตรฐานเดียว ครอบคลุมระบบการจัดการคุณภาพที่ได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ฟาร์มเพาะพันธุ์ รวมถึงการขนส่งไปแปรรูปเป็นเนื้อสัตว์และอาหารพร้อมทาน เพื่อให้อยู่บนมาตรฐานคุณภาพของเบทาโกร และข้อกำหนดตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ ประเทศคู่ค้า และลูกค้าธุรกิจ ระบบ BQM ช่วยให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพตรงตามความต้องการของคู่ค้าและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้มาตรฐาน BQM สู่ผู้บริโภค เบทาโกรจึงสร้างสรรค์หนังโฆษณาผ่านผู้คนที่มีความหลากหลาย ร่วมถ่ายทอดรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนความแตกต่าง แต่ยังคงเชื่อมโยงกันได้ด้วยมาตรฐานอาหารคุณภาพของเบทาโกร และเลือกใช้การสื่อสารผ่านทุกช่องทาง ครอบคลุมสื่อโฆษณานอกบ้าน สื่อออฟไลน์-ออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อกระตุ้นการรับรู้แคมเปญและสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์มากขึ้น

ไม่ว่าผู้คนทั่วโลกจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอย่างไร แต่ความต้องการและเลือกอาหารที่มีคุณภาพให้กับตนเองและคนที่รัก ยังคงเป็นความต้องการที่เหมือนกันบนความต่างอย่างลงตัว เบทาโกรเราเข้าใจในความหลากหลายของการใช้ชีวิตทุกผลิตภัณฑ์ของเราจึงไม่เพียงแต่ได้รับการพัฒนามาจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคตเท่านั้น แต่ยังได้รับแรงบันดาลใจจากความต้องการที่หลากหลายของผู้คนทั่วโลก และความเชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพอาหารเบทาโกร ภายใต้สัญลักษณ์ BQM” นายไตรรัตน์กล่าวบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ