CH ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในโอกาสเยี่ยมชมบริษัท

วันอังคารที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2565

CH ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในโอกาสเยี่ยมชมบริษัท


นายศักดา ศรีแสงนาม (แถวหลังคนที่ 7 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายประวิทย์ ศรีแสงนาม (แถวหลังคนที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม (แถวหลังคนที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัท หรือ CH) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (แถวหลังคนที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (แถวหลังคนที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ CH ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูลบริษัทและแผนธุรกิจ เพื่อจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ สำหรับการเตรียม IPO ณ โรงงานท่าฉลอม บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ