ไทยขึ้นแท่นฮับโปรตีนจิ้งหรีดโลก ตลาดอาหารแห่งอนาคตแรงไม่หยุด

วันอาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ไทยขึ้นแท่นฮับโปรตีนจิ้งหรีดโลก ตลาดอาหารแห่งอนาคตแรงไม่หยุด


ตลาดอาหารแห่งอนาคตแรงไม่หยุด ล่าสุด TSTE จับมือไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด “ฟู้ดเทค สตาร์ทอัพ” ผู้ผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีด Sixtein เบอร์หนึ่งของไทย เดินหน้าปักธงไทยในเวทีโลก วางเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโปรตีนจิ้งหรีดของโลก เล็งกวาดรายได้ทะลุหลัก 1,000 ล้านบาท ใน 3 ปี ข้างหน้า

นายธีรณัฐ รุ่งสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด “ฟู้ดเทค สตาร์ทอัพ” ในฐานะผู้ผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีด Sixtein ด้วยเทคโนโลยีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมรายแรกในประเทศไทย เปิดเผยถึงนโยบายภายหลังการร่วมทุนกับบริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)” หรือ TSTE ว่า จากนโยบายดังกล่าวได้เสริมศักยภาพให้บริษัทก้าวสู่ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนจิ้งหรีดของประเทศไทย พร้อมวางเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโปรตีนจิ้งหรีดของโลก และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้ภาคเกษตรกร ชุมชน สังคม และประเทศ ตั้งเป้ารายได้ 250 ล้านบาทในปี 2023 และก้าวสู่ระดับ 1,000 ล้านบาท ในปี 2025 แบ่งเป็นสัดส่วนการขายในประเทศ 30%  และต่างประเทศ  70%

สำหรับแผนการตลาดนั้น บริษัทมุ่งเน้นการจำหน่ายสู่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (B2B) ในสัดส่วน 80%  ขณะที่กลุ่มลูกค้าในภาคประชาชน ( B2C ) ประมาณ 20% โดยการขายในกลุ่มB2B จะเน้นขายผงโปรตีนในรูปแบบ Food protein ingredients เพื่อเป็นส่วนผสมในอาหารเพิ่มสัดส่วนโปรตีน โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักได้แก่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม รวมถึงรับบทบาทการผลิตรองรับตลาดโออีเอ็มสำหรับขายในประเทศ และส่งออก ขณะที่กลุ่ม B2C จะขายในรูปของ อาหาร หรือขนมที่มีส่วนผสมของผงโปรตีน และรวมถึงขายในรูป ของผงโปรตีนเวย์ เพื่อการออกกำลังกาย โดยขายผ่านตัวแทนจำหน่าย และระบบ Online

“ ช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่อง จากต่างประเทศเริ่มนิยมบริโภคจิ้งหรีดแปรรูปผงโปรตีนมากขึ้น ส่งผลทำให้ภาพรวมการเติบโตจิ้งหรีดในตลาดโลก โดยเฉพาะกลุ่ม Functional Food และ Novel Food เริ่มเติมโตมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา ตลาดจีน ยุโรป ลาตินอเมริกา ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ปัจจุบันตลาดแมลงทั่วโลกมีมูลค่ามากกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าในปี 2570 มูลค่าการตลาดของอาหารโปรตีนจากแมลงจะสูงถึง 2,067.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณกว่า 70,000 ล้านบาท สอดรับกับที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)กล่าวว่า ตลาดแมลงรับประทานได้ทั่วโลกมีอัตราขยายตัว 23.8% ระหว่างปี 2018-2023 และคาดว่าในปี 2023 จะมีมูลค่า 37,900 ล้านบาท ขณะที่ตลาดส่งออกจากไทยยังไม่สูงมากใน ปัจจุบัน  ดังนั้นเนื่องจากการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพิ่งเริ่มต้น ซึ่งจากการที่ TSTE   ได้เข้ามาร่วมทุนและถือหุ้นในสัดส่วน 50% ส่งผลให้เราเติบโตอย่างก้าวกระโดดทันที ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนในรูปตัวเงินแล้ว  TSTE ยังได้เข้ามาสนับสนุนด้านการผลิตทั้งระบบ  ระบบวิศวกรรม ระบบพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ  โดยการใช้อาคารสถานที่ และเครื่องจักรที่ TSTE มีการลงทุนไว้อยู่ก่อน  ทำให้โรงงานใหม่สามารถสร้างเสร็จได้ภายในระยะเพียง 3 เดือน   นอกจากนี้ด้วยความพร้อมของบุคลากร TSTE ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ อาทิ งานวิศวกรรม การบริหารจัดการ จึงเป็นแรงส่งสำคัญให้เราก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างรวดเร็วและมากศักยภาพ”

ด้านนายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าไทยเอนโท ฟู้ดฯ เป็นบริษัท Startup ที่มาแรง มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการสกัด ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากมหาวิทยาลัย ผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนที่ได้จึงมีคุณภาพสูง สามารถนำมาเป็นส่วนผสมด้วยการเพิ่มสัดส่วนโปรตีนในอาหาร ให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมได้ ทางบริษัทจึงเห็นว่า ธุรกิจผงโปรตีนจากแมลง เป็นโปรตีนอนาคตสามารถนำมาต่อยอดกับธุรกิจเดิมที่บริษัทมีอยู่แล้วได้เป็นอย่างดี จึงได้เข้าร่วมลงทุน เพื่อเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ โดยในเบื้องต้น โครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนที่เป็นเม็ดเงิน มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้งาน และทุนที่ได้จากงานวิจัยและพัฒนา มีมูลค่ารวมกันราว 200 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ และเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร  รวมถึงการมีส่วนร่วมผลักดันทางการตลาด ด้วยฐานลูกค้าอุตสาหกรรม (B to B) ที่บริษัทมีอยู่เดิม ซึ่งจะเสริมให้บริษัท ไทยเอนโท ฟู้ดฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการผลิตผงโปรตีนจากจิ้งหรีดอย่างเต็มรูปแบบ

            “ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ลฯ เกิดจากในอดีตประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่มีท่าเรือสำหรับส่งออกน้ำตาล กลุ่มโรงงานน้ำตาลก็เลยมาร่วมทุนกันก่อสร้างท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ จากนั้นก็แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในนาม TSTE เพื่อประกอบธุรกิจท่าเรือสำหรับขนถ่ายน้ำตาลเป็นหลัก ต่อมาคณะกรรมการบริษัท เริ่มเห็นว่าควรกระจายความเสี่ยง ด้วยการไปลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่ม โดยเน้นไปทางด้านอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเรามีความชำนาญอยู่แล้ว  ปัจจุบันในพื้นที่ท่าเรือและคลังสินค้าของเรา 150 ไร่ นอกจากธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้าแล้ว เรามีบริษัทในเครือ ที่ลงทุนในธุรกิจโรงโม่แป้งสาลี ซึ่งเป็นโรงงานที่ทันสมัยใหญ่ติดหนึ่งในสามของประเทศ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ชื่อ TMILL รวมถึงการลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ซึ่งปัจจุบันเราได้ระบบ BRC ระบบมาตรฐานสูงสุดของประเทศ นอกจากนี้เราขยายธุรกิจต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นอีก เช่น ธุรกิจ packing อาหารเชิงอุตสาหกรรม และล่าสุดได้เข้าไปลงทุนซื้อกิจการธุรกิจแปรรูปสำหร่ายอีกด้วย ”

สำหรับโรงงานแปรรูปผงโปรตีนจิ้งหรีดของบริษัทฯ จะสามารถเริ่มการผลิตในเชิงพา ณิชย์ ได้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2022   นี้  โดยมีกำลังการผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีดสูงสุดกว่า 1,200 ตันต่อปี ด้วยกำลังการผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีด 4 ตันต่อวัน และสามารถ scale up ได้ 10 เท่าภายใน 1 ปี ทำให้ Thai Ento เป็นผู้ผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีดในระดับอุตสาหกรรมรายแรกของประเทศ ทั้งนี้การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ต้องอาศัยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทฯ เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ผู้ประกอบอาหารและเครื่องดื่มโปรตีนสูง บริษัทพันธมิตรทางการค้า ภาครัฐ และประเทศคู่ค้า

          ทั้งนี้ ไทย เอนโทฯ ได้นำ Isec Technology มาใช้เป็นเทคโนโลยีการแปรรูปผงโปรตีนจิ้งหรีดในระดับอุตสาหกรรมรายแรกของเอเซีย เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะโดย ไทย เอนโทฯ เป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ( Continuous process ) และ ใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของแมลง zero-waste process มีความละเอียดสูง มีสีอ่อน ไม่มีกลิ่นจิ้งหรีดคั่ว ประการสำคัญ Isec Technology ส่งผลให้ต้นทุนการผลิของบริษัทลดลงกว่า 30% เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการผลิต พลังงานและแรงงานน้อยลง และด้วยนวัตกรรมและกระบวนการผลิตทันสมัยที่สุดในเอเชีย ทำให้ได้ผงโปรตีนจิ้งหรีดคุณภาพสูง มีคุณสมบัติแตกต่างจากผงโปรตีนจิ้งหรีดทั่วไปมีปริมาณโปรตีนสูง ไขมันต่ำ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ตลาดทั่วโลกต้องการโดยมีกำลังการผลิต 1 ตัน/ชั่วโมง และสามารถปรับเพิ่มได้อย่างรวดเร็ว และปรับใช้ได้กับแมลงหลากหลากชนิด (Scalable) มีความปลอดภัยทางอาหาร  พร้อมจัดทำระบบมาตรฐานกระบวนการผลิตในระดับสากล FSSC22000..(Food Safety), ISO 22000 , HACCP ,GHPs ซึ่งมีความปลอดภัยด้านอาหารสูงสุด

ในระดับโลกนั้นมีงานวิจัยคุณค่าทางโภชนาการ ที่จะนำมาเป็นคอนเท้นท์สร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้ โดยข้อดีของผงโปรตีนจากจิ้งหรีด เมื่อเทียบกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ทั่วไป และเมื่อเทียบกับโปรตีนจากถั่วเหลือง Sixtein จะเป็นโปรตีนทางเลือกที่เป็นมากกว่าโปรตีน มีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบทั้ง9 ชนิด มี BCAA สูง มีแร่ธาตุหลากหลายชนิด มีวิตามิน บี 12 Fiber และ Prebiotic เป็นโปรตีนสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ