บี.กริม เพาเวอร์ ซิว 3 รางวัล Environmental Impact Assessment (EIA)

วันอังคารที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2565

บี.กริม เพาเวอร์ ซิว 3 รางวัล Environmental Impact Assessment (EIA)


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตรและโล่ห์เกียรติยศ รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 (EIA Monitoring Awards 2021) ให้แก่ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด และ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดเล็ก (SPP) จากการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโครงการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ บี.กริม ให้ความสำคัญและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพฯบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ