“โลตัส” คว้า 2 รางวัลระดับสากล “HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2022”

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

“โลตัส” คว้า 2 รางวัลระดับสากล “HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2022”


โลตัส ย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย คว้า 2 รางวัล จาก HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2022 จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ โดย นางสาวอรวลัญช์ สีวลีพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง (เอเชีย) โลตัส เข้ารับรางวัล 2 สาขา รางวัลระดับ Gold ด้านการสรรหาและพัฒนาพนักงานที่พึ่งสำเร็จการศึกษาใหม่ (Excellence in Graduate Recruitment and Development) จากการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่หรือ young talents เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในโครงการ “เถ้าแก่น้อยโลตัส” ซึ่งมีโปรแกรมฝึกอบรมทักษะพัฒนาศักยภาพ ในการสร้างผู้นำในอนาคตขององค์กร และร่วมขับเคลื่อนให้ก้าวทันธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และรางวัลระดับ Silver ด้านความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Excellence in HR Change Management) จากการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงาน ให้พนักงานมีความคิดแบบเถ้าแก่ และมีวิถีการทำงานด้วยค่านิยม SMARTบริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ