จิตอาสาพัฒนาพิทักษ์ท้องทะเล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในอ่าวไทยภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

จิตอาสาพัฒนาพิทักษ์ท้องทะเล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในอ่าวไทยภาคใต้


สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำโดย นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ได้นำคณะจิตอาสาพระราชทานกว่า 60 คน ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนหาดแม่น้ำ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรวมพลังอาสาพัฒนาพิทักษ์ท้องทะเล ภายใต้โครงการ “สร้างจิตอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปล่อยปูสู่ทะเล” โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วยจากสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี และลูกปูม้าจากศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านใต้เกาะสมุยกว่า 6 ล้านตัว เพื่อให้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและเป็นการเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศน์ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ บริเวณชายหาดโรงแรมสันติบุรี บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ