การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ครบรอบ 105 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ครบรอบ 105 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565


วันนี้ (28 ก.ย. 65) เวลา 08.00 น. นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการรถไฟฯ เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 105 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 ณ ลานด้านหน้าพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ตึกบัญชาการรถไฟฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติไทย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคี และความภาคภูมิใจของคนในชาติ

ทั้งนี้ ตามมติของคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยให้หน่วยงานและประชาชนร่วมกันประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติไทย และถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่กำหนดวันธงชาติขึ้นมา

สำหรับประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย แต่เดิม มีหลายรูปแบบ จนมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และทรงกำหนดความหมายของสีธงไตรรงค์แบบไม่เป็นทางการในพระราชนิพนธ์ เรื่องเครื่องหมายแห่งไตรรงค์ไว้ว่า

-    สีแดง หมายถึงเลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ

-    สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์แห่งธรรมะอันเป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

-    สีน้ำเงิน หมายถึงสีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้มีบันทึกเรื่องธงชาติ โดยให้ยึดเอาธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยตั้งแต่นั้นมาเพื่อไม่ต้องเกิดความสับสนกับต่างประเทศ และจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงธงชาติบ่อย ๆ และได้กำหนดความหมายของธงไตรรงค์ให้ชัดเจน คือ สีแดงหมายถึงชาติ (ประชาชน) สีขาวหมายถึงศาสนา และสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ ซึ่งความหมายนี้ก็ใช้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน.บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ